Home>Front>Digital motorvei
Et bilde som inneholder utendørs, vei, kjøretøy, himmel Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Digital motorvei

På fylkesvei 450 foregår det mye gravearbeid i Giljajuvet for tiden. Trafikken blir midlertidig stoppet og ledebil må hjelpe til for å avvikle trafikken. Det er Lyse som står for arbeidene og nettselskapet Lnett og Lyse Fiber legger forskjellige kabler i samme

grøft.

Lnett legger ny kabelforbindelse med ny 22KV mellom Gilja trafostasjon og Maudal kraftanlegg..

Lnett holder nå på med siste del ved Giljajuvet og ned mot Øvre Gilja bru.

Det vil gjenstå en veikryssing ved Øvre Gilja bru – denne er planlagt utført i løpet av et par uker, før Lnett avslutter arbeidet til sommeren.

Etter sommeren vil Lnett utføre gjenstående kabelgrøft fra Byrkjedalstunet mot Gilja, på det smale veipartiet. Oppstart og fremdrift for dette arbeidet er foreløpig litt usikkert, blant annet fordi Gloppedalsura er stengt. Lyse ønsker selvsagt best mulig trafikkhåndtering og vil unngå at flere veier i området påvirkes av veiarbeid samtidig.

Annonse

Foto: Arbeidet med kabelgrøften, med alle kabler og fiber, går mot slutten i Giljajuvet på fylkesvei 450.

Et bilde som inneholder utendørs, vei, tre, kjøretøy

Automatisk generert beskrivelse

Kablene ligger på rekke og rad i grøfta.

  • Fiberkabelen som legges ned fra Green Mountains datasenter på Rennesøy til et datasenter i Oslo forventes å få signaler på kabelen tidlig høst. Det er ambisjonene, opplyser Andreas Veggeland, kommunikasjonssjef Tele i Lyse Fiber til Sirdalmedia.

Hensikten er å forsterke stamnettet og dermed øke den digitale robustheten. Ifølge Lyse kreves flere sterke fiberstamnett, både i og ut av Norge, for å kunne frakte de store og økende datamengdene rundt mellom datasentrene.

Den digitale motorveien bygges ikke bare ut fra Stavanger til Oslo. Trekkerøret er av typen 40 mm SESE-Cable. Det sikrer fiberforbindelsen mellom øst og vest. I tillegg trekkes det en fiberkabel fra Newcastle til Stavanger og videre til Oslo. Fra Hamburg kommer fiberen i land i Larvik. Med disse internasjonale nettverkene knyttes en lett til London, Brüssel, Amsterdam og Hamburg.

Veggeland opplyser at der Lyse ikke legger egen fiberkabel, så leie de kapasitet i deler av nettverket. Lyse forventer økt trafikk med dette nye nettet. Med stadig økende digitalisering, er det ventet en økning i den totale datatrafikken i samfunnet. Dette prosjektet er et av mange Lyse er involvert i for å håndtere den store trafikkveksten som kommer fremover.

Traséen fra Rennesøy til Oslo, som det graves og legges ned fiber i er på omkring 470.000 meter eller 47 mil. Prosjektet er delt opp i 20 mindre delstrekk som er tildelt sju entreprenører. Fra Dirdal til Dalen følges fylkesvei 450.

Lyse gjennomfører dette prosjektet alene, med bruk av underentreprenører. Det er ingen offentlig støtte til prosjektet og Lyse dekker kostnadene alene. Lyse vil imidlertid ikke opplyse hva kostnadene er for dette kjempeprosjektet. Fiberkabelen er av den robuste typen, så den legges gjennom fjellvann, i følsomt fjellterreng og langs fylkesveien.

Et bilde som inneholder vei, kjøretøy, Landkjøretøy, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Kablene har blitt trukket gjennom tunnelene i Giljajuvet.