Home>Front>Fast eller fleksibel åpning av Suleskardveien?
Et bilde som inneholder snø, utendørs, transport, Snøplog Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Fast eller fleksibel åpning av Suleskardveien?

Skal vi ha en fast åpningsdato, som vi har hatt i 33 år, eller skal vi ha en fleksibel åpningsdato for den vinterstengte fylkesvei 450, Suleskard – Brokke, spør Ola Olsbu, fylkesdirektør for samferdsel i Agder Fylkeskommune, til Sirdalmedia.

Nå har Olsbu satt i gang en evaluering, som politisk ledelse til slutt må ta en avgjørelse på. Er det verd å bruke 1,5 – 2,0 millioner kroner på snøbrøyting i de mest snørike vintrene, eller skal en la naturen gjøre en del av jobben før åpning ? Evalueringen skal foregå bredt hvor en belyser økonomi, klima, miljø, villreinens levekår og næringslivets påvirkning av en slik fleksibilitet. NRK Sørlandet omtalte denne saken først.

Sommerveien eller turistveien mellom Suleskard og Brokke ble åpnet i 1990. Den er 42 kilometer lang, men vernesonen er avgrenset til 25 kilometer. Der kan en starte brøytingen fra 12. mai.

Foto: Det var en strid tørn på deler av Suleskardveien under brøytingen i mai.

Et bilde som inneholder snø, utendørs, frost, Snøplog

Automatisk generert beskrivelse

I mai 2020 var det ekstraordinært store snømengder på fylkesvei 450, Suleskard – Brokke.

Åpning av denne veistrekningen er et sikkert vårtegn. For turistene er det spektakulært å kjøre over fjellet (1.050 meter på det høyeste) med snøskjæringer opp til åtte meter på de mest snørike vintrene. Et magisk syn som bare må oppleves.

Annonse

Olsbu skal ha klar en rapport til høstens nye medlemmer av fylkespolitikken og kommunene. Da er det rimelig at høringen vil skje i løpet av fjerde kvartal dette året. Deretter er planen at rapporten skal komme opp til fylkespolitikerne til avgjørelse i første kvartal 2024, slik at det er avgjort i god tid før neste åpning av den vinterstengte turistveien.

Lander evalueringen på en fleksibel åpningsdato, kan det lett bli mye synsing. Hvem skal da ta avgjørelsen når det er tid for brøyting og åpning ? Hvem og hvor skal en måle snødybden ? Spørsmålene er mange hvis dette blir konklusjonen. Dagens ordning er akseptert og den er forutsigbar. Fra 1. november til 21. mai er veien stengt for næringslivet, turister og fastboende. Alle kjenner datoene.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, vei, snø

Automatisk generert beskrivelse

Dette bilde er fra årets veiåpning, med brøytekanter i Monsfjellbakkene.

Ikke tema med flytting

  • I Valle er det før og etter, både åpningen i mai og stengingen i november, sier ordfører i Valle kommune, Steinar Kyrvestad til Sirdalmedia. – Trafikken betyr så mye for bunnlinjen til både butikker og overnattingsstedene.
  • Denne fylkesveien fra Suleskard til Brokke betyr så enormt mye for næringslivet. Derfor er dette ikke tema med noen fleksibel åpningstid. Vi er overens med vernemyndighetene om disse tidspunkter. Forutsigbarhet er viktig for denne veien.

Valle-ordføreren mener Tokke kommune er av samme oppfatning. Da Statens Vegvesen hadde ansvar for fylkesveiene, var dette aldri noe tema. Fylkeskommunen bør heller føre penger tilbake til kommunene som står for kraftinntektene. Det er her de henter konsesjonskraften.

  • Det viser bare at fylkeskommunen ikke kan veier når de kommer med slike utspill, sier Kyrvestad.

Ordfører Jonny Liland i Sirdal kommune har samme holdning som Valle-ordføreren. – Vi ønsker å opprettholde dagens ordning med fast åpning 21. mai og vinterstenging 1. november.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, vei, snø

Automatisk generert beskrivelse

Høye brøytekanter er fascinerende for turistene.