Home>Nyhet>Forbud mot bruk av ild
Et bilde som inneholder utendørs, tre, gress, Avfallsbeholder Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Forbud mot bruk av ild

Nå er det forbud mot bruk av ild i Agder. Brannvesene i Agder vedtok torsdag midlertidig forskrift. Det kommer fram av en felles pressemelding. Den midlertidige forskriften varer i første omgang til 30.juni.

  • Forskriften forbyr også bruk av ild i innmark, inkludert faste, godkjente bålplasser. Derfor er den midlertidige forskriften strengere enn det generelle bålforbudet som inntrer hvert år over hele landet 15. april – 15. september, opplyser de.

Derfor nedlegger brannvesenene i Agder nå forbud mot bruk av ild, både i innmark og utmark.

  • Når den oppheves, vil fortsatt det generelle bålforbudet gjelde. I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger..

I følge den midlertidige forskriften er det nå forbudt å gjøre opp ild som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener og lignende) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder.

  • Som innmark regnes i denne forskrift hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Dette innebærer at det nå ikke blir tillatt å bruke faste og godkjente bålplasser i våre kommuner. Godkjente bålplasser, enten privat eller offentlig, kan ikke brukes i perioden forskriften gjelder.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.

Skoler og barnehager

Brannvesenet mottar mange henvendelser fra skoler og barnehager som ønsker å tenne bål eller bruke grill på tur. Det vil ikke være mulig iht vedtatt forskrift og vi oppfordrer til å finne andre løsninger for å kose seg med mat ute i denne perioden.

Annonse

Virksomheter

Vi ber også virksomheter som driver med eksempelvis skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinjer og liknende om å vurdere risikoen for brann og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Lov å grille i egen hage

Vi presiserer at det fremdeles er lov å grille i opparbeidet hage, og skolegård ansees som «hage». Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Foto: Det er ikke lovlig å benytte faste bålplasser som her ved badeplassen ved Tjørhom grendehus.