Home>Nyhet>Fortsatt kontant- og strømstøtte
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, hals Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Fortsatt kontant- og strømstøtte

Ordfører Jonny Liland (ap) opplyste under formannskapsmøtet mandag at de, sammen med Høyre og Fremskrittspartiet, var enig om å fortsette med kontantstøtte til innbyggerne og strømstøtte til næringslivet. Ordføreren inviterte de andre partiene til å være med. Det svarte Senterpartiet og Kristelig Folkeparti ja til. Saken kommer opp i kommunestyret tirsdag.

Arbeiderpartiet vil da fremme et forslag om at hver sirdøl får 3.000 kroner i kontantstøtte, på grunn av de høye strømprisene, etter samme regler som de to foregående år. Det er da utbytte fra Agder Energi som deles ut.

Videre foreslås det at strømstøtten til næringslivet reduseres fra 50 øre til 25 øre pr kWh. Dette har sammenheng med prisutviklingen, hvor prisen på strøm har gått ned den siste tiden.

Foto: Jonny Liland (ap) varsler at strømstøtten vil fortsette til innbyggerne og næringslivet.