Home>Friluft>Gjerder uten strøm og tilsyn er ulovlig
Et bilde som inneholder utendørs, pattedyr, gress, plante Automatisk generert beskrivelse
Friluft Front Nyhet

Gjerder uten strøm og tilsyn er ulovlig

Gjerder med tynne plast- eller glassfiberstolper blir solgt i ruller. Mattilsynet har sett flere tilfeller der særlig sauer og lam har satt seg fast i slike gjerder, ofte med fatalt utfall. Dette skjer også i Sirdal.

Sirdalmedia har mottatt bilder fra Paul Olav Ousdal som viser at hytteeiere bruker slike gjerder for å holde sauer og lam borte fra terrasser og plen på eiendommen.

  • Elektriske nettinggjerder er ment å være tilkoplet strøm. Uten strøm er disse gjerdene en felle og fanger dyr på tilsvarende måte som fisk blir fanget av fiskegarn, skriver Mattilsynet på sin hjemmeside og fortsetter:
  • Det er derfor svært viktig at elektriske gjerder blir brukt med strøm og under daglig tilsyn. Det er ikke forsvarlig å bruke slike gjerder uten strøm. Til bruk ved hytter er det derfor i praksis uegnet.

May Britt Ousdal, ved planavdelingen i Sirdal kommune, opplyser til Sirdalmedia at det er ulovlig å gjerde inn enkelt-tomter av hytter. Ifølge de fleste reguleringsbestemmelser i kommunen, er det bare tillatt med rekkverk på terrasser.

Paul Olav Ousdal forteller at han har reddet mange sauer og lam som er blitt sittende fast. Gjerder av dette slaget krever daglig tilsyn. Det har imidlertid ikke hytteeiere muligheter for når de bare besøker eiendommen i helgene.

Anders Tjørhom, saueeier, opplyser at det er flere som benytter tråd med strøm, hvis det er deler av eiendommen som skal beskyttes.

  • Mattilsynet kan gi den ansvarlige for et farlig gjerde pålegg om nødvendige tiltak.

Det er også forbudt å sette opp nye piggtrådgjerder for å regulere ferdselen til dyr. Den ansvarlige for et gjerde skal sørge for vedlikehold, sikring og eventuelt fjerning av gjerdet. Den ansvarlige vil vanligvis være grunneieren.

Annonse

Foto: Gjerder med tynne plast- eller glassfiberstolper gjør at sauer og lam ofte setter seg fast.

Et bilde som inneholder pattedyr, utendørs, tre, sau

Automatisk generert beskrivelse

Denne type gjerder er rene dødsfeller.

  • Gjerder med plast og glassfiber er rene dødsfeller uten strøm og uten daglig tilsyn, sier Ivar Magne Mellomstrand, styreleder for Jæren Smalalag.

Mellomstrand sier at dette ikke er noen konflikt for smalalaget. De har lite erfaringer i hyttefelt. Smalalaget skal sikre og gjerde sine områder, slik at sauer og lam ikke kommer ned til hyttefelt, verken i Sirdal eller Brokke. På fjellbeite er dette et lite problem, for der brukes annen type gjerde og stolper.

Et bilde som inneholder pattedyr, utendørs, gress, grunn

Automatisk generert beskrivelse

Gjerder med tynne plast- eller glassfiberstolper blir solgt i ruller. Det er farlige feller for sauer og lam.