Home>Front>I førersetet for vindkraftutbygginger
Et bilde som inneholder innendørs, møbler, klær, person Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

I førersetet for vindkraftutbygginger

Beslutningsprosessen for eventuell utbygging av vindkraft er nå flyttet til lokale politikere i kommunestyrene. Da skal plan- og bygningsloven følges. Det er viktig med lokal forankring ved det grønne skiftet, sa fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (Krf) i Agder Fylkeskommune under åpningen av Sirdal Næringsforenings seminar om vindkraftplaner i Sirdal. Mulighet eller trussel?

 • Jeg ønsker mest mulig fakta og informasjon ut til folket om eventuelt nye vindkraftprosjekter. Derfor tror jeg møter av dette slaget er viktig, sa Ropstad.

Styreleder Inge Oliversen ønsket velkommen til Sirdal Høyfjellshotell. Oliversen sa det er stort behov for mer energi noe som betyr et stort kraftløft. Han minnet som et bakteppe om at det er investert 3-4 milliarder kroner i hyttebygging i kommunen.

Foto: Cirka 40 tilskuere var til stede på seminaret.

Et bilde som inneholder person, Menneskeansikt, skjorte, klær

Automatisk generert beskrivelse

Fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (Krf).

 • Grønn omstilling er et betent tema, sa John Amund Lund, prosjektleder i Norsk Vind. Han snakket om erfaringer og planer.

Vindkraft utgjør to prosent av all kraftproduksjon i Norge i dag. I framtiden er det viktig å elektrifisere olje/gass-produksjonen, industrien og transporten. CO2 er kuttet med fem prosent i Norge, mens Danmark og Sverige ligger på cirka 50 prosent.

Annonse

 • I 2022 hadde hytteeierne i Sirdal kuttet strømforbruket med 20 prosent og innbyggerne med 14 prosent, sa Lund.

Norsk Vind vil minimere fotavtrykket skånsomt i den urørte naturen. Firmaet har startet et prosjekt for å se hvordan det går med Hubroen. Det vil pågå i flere år.

Bergeheia mellom Tonstad og Lund er et aktuelt prosjekt de ønsker å bygge ut. Det vil gi kommunen 21 millioner kroner i eiendomsskatt og samme beløp i lokalt bidrag, pluss grunnrenteskatt. Konsesjon og levetid for et prosjekt er 25-30 år.

Lund opplyste også at firmaet holdt på med en konsekvensutredning angående folkehelsen, der inngår blant annet støy.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, skjorte

Automatisk generert beskrivelse

Prosjektleder John Amund Lund, Norsk Vind.

 • Vi jobber nå med å få til den beste layout for Skreå Energipark, hvor vi skal plassere ut 50 vindmøller. Vindforholdene er de beste og mye kraft gir mye megawattimer, sa Gustav Grumert, prosjektsjef for firmaet IOWN.

Grumert ønsket tidlig dialog med kommunen og lokalbefolkningen. Det er viktig i sånne prosesser. Dersom prosjektet blir realisert, vil det bety ny innfartsvei fra Omlid inn til Skreå for å kunne frakte alt utstyr.

 • En slik utbygging vil bety 300 – 500 arbeidsplasser i byggeperioden på to år. Etterpå kommer det 10-15 permanente arbeidsplasser, sa Grumert, som lanserte ideen om å avsette midler til et kommunalt fond, som blant annet kan brukes til redusert kraftpris for innbyggerne.
Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, kart

Automatisk generert beskrivelse

Gustav Grumert om Skreå Energipark.

Norsk Hydro som har en langsiktig kontrakt på 25 år med Tonstad Vindpark om kraften, har behov for hele 17,5 TWh. Selv klarer Hydro bare å produsere 9,4 TWh. – For å klare klimamålene med redusert CO2, må vi kjøpe resten av kraften, sa Anita Meisler, administrerende direktør hos Hydro.

Hydro har stor etterspørsel etter lavkarbonaluminium. Derfor er det viktig for dem å få tak i så mye som mulig av vind, sol og vannkraft. Meisler orienterte sammen med Sebastian Lippert, operasjonssjef, om erfaringene med Tonstad Vindparks tre driftsår.

Leif Lindefjeld, fra grunneierlaget til Tonstad Vindpark, fortalte om de gode og positive erfaringer de hadde så langt.

 • Vi er positive for jordbruksdrift, lett og enkelt tilgang til eiendommene på heia, nye muligheter for beiting for storfe og sau, jakt og fiske. På massetakene er det etablert 100 dekar dyrket areal som sammen med 10 ferister i eiendomsgrenser, forenkler og utvider jordbruksdriften, sa Lindefjeld.
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, vegg

Automatisk generert beskrivelse

Anita Meisler fra Norsk Hydro.

 • Vi sier nei til mer vindkraft. Jeg er mest opptatt av at irreversible naturinngrep som veier, skjæringer og fyllinger, er så enorme naturinngrep at det skjærer i mitt hjerte, sa Preben Falch, daglig leder av Stavanger Turistforening. – Blir Skreå Energipark gjennomført, er det fra naturområde til industriområde.

Falch trakk fram veibyggingen fra Skreå på 450 meter til energiparken på 800 – 1000 meter. Tenk på de svære inngrepene for veibyggingen.

Han stilte spørsmål hva som blir igjen av urørt natur ? Her er det Sirdal kommune som sitter på nøkkelen.

Falch trakk fram kommunens samfunnsplan omkring identitet og næringsutvikling. Hva betyr det for Sirdal?

 • Et godt sted å bo er et godt sted å besøke.
 • Attraktive jobber i reiseliv, livsstils innflyttere.
 • Rekreasjonsmuligheter.

Hva gjør Vindkraftutbygging for å nå disse målene ? spurte Falch.

Et bilde som inneholder person, datamaskin, computer, klær

Automatisk generert beskrivelse

Preben Falch, daglig leder i Stavanger Turistforening.

 • Aktivitetstilbudet er blitt bedre i Sirdal de siste årene. Det gjøres nå store og langsiktige investeringer innenfor reiseliv, opplyste Thomas Hukkelås i selskapet VisitSirdal365.
 • Det er nå så stor optimisme innen reiseliv, at vi ikke må miste den gnisten. Konsekvensutredninger og informasjon om eventuelle nye vindkraftprosjekter er viktig. Det bør være mest mulig åpenhet omkring disse planene, sa Hukkelås.
Et bilde som inneholder klær, Menneskeansikt, person, presentasjon

Automatisk generert beskrivelse

Thomas Hukkelås, daglig leder i VisitSirdal365.