Home>Front>Ikke økonomi til offentlige toalett
Et bilde som inneholder utendørs, tekst, skilt, dør Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Ikke økonomi til offentlige toalett

Da formannskapet i Sirdal mandag behandlet finansiering av offentlige toalett i kommunen, tok de saken til orientering, slik kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr hadde foreslått. Det konkluderes med at driftstilskudd til private aktører er det ikke økonomisk dekning for nå, det må tas i budsjettsammenheng eller i økonomiplan.

Nyåpnede Joker Fjellbutikken i Suleskard har søkt om kommunal støtte til offentlig toalett i form av såpe, papir og renhold. Det er avslått i denne omgang. WC er heller ikke åpent for publikum. Tonstad Båtforening har også rettet en formell søknad til kommunen.

Spørsmålet om sanitære forhold reises i stor grad fordi Sirdal er en turist- og reiselivskommune. Denne saken/bestillingen handler ikke om hvor mange offentlige toaletter kommunen skal ha, samt plassering av disse. Vedtaket fra kommunestyret omhandler «Avklare finansieringsløsninger offentlige toalett.»

Verken Agder fylkeskommune eller Statens Vegvesen vil være med på investerings- eller driftstilskudd.

Kommunedirektøren er ikke negativ til at det etableres flere offentlige toalett i Sirdal, men er opptatt av mulig presedensvirkning. Skal man velge et offentlig/privat samarbeid med en næringsaktør, f.eks i Øvre Sirdal, må det etter kommunedirektørens oppfatning særskilt begrunnes.

I dag er det private aktører som tilbyr toalett-tjenester som YX-stasjonen på Tonstad, Tonstad Bakeri, GP eller Joker Sinnes og Handleriet på Sinnes. Sånn har det vært i årevis.

Annonse

Sirdal kommune kan tilby rådhuset når det er åpent, sammen med Kvæven Bygdetun. Agder Fylkeskommune har ansvaret for toalettene på Håheller infosenter og på Dorga. Sistnevnte har vært stengt siden slutten av april.

  • Toalettet på Dorga er midlertidig stengt og har vært det siden slutten av april. Det skyldes venting på nye deler siden dette er et elektrisk toalett, sier Per Magne Hindersland, byggeleder i Agder Fylkeskommune til Sirdalmedia.

Foto: Stengt på Dorga. Venter på nye deler til toalettene.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, tre, grunn

Automatisk generert beskrivelse

Toalettene på Dorga er midlertidig stengt og venter på nye deler. Nå er det ute av funksjon.

Stort behov

  • Nå er det stor sommertrafikk og stort behov for ordnede toalettforhold. Vi må finne en ordning hvor utgiftene kan dekkes midlertidig, sa Siri Fidjeland (sp) i formannskapet.
  • Kommunen vil måtte ta ansvar her. Vi er kommet i en kinkig situasjon, mente Isak Liland (h). – Vi må finne en løsning på dette.
  • Kanskje vi kan spørre bompengeselskapet om de kan ta ansvar og være med på en deling, sa ordfører Jonny Liland (ap).

Dermed sluttet debatten, uten konkrete resultat. Saken tas til orientering.