Home>Front>Kommunene får større makt om vindkraft
Et bilde som inneholder generator, anordning, vindmølle, himmel Automatisk generert beskrivelse
Front

Kommunene får større makt om vindkraft

Et bredt flertall i Stortingets energi- og miljøkomite ble fredag enige om å gi kommunene større makt og innflytelse både innen vind- og solkraft på land i Norge. Vindkraft blir tema på to åpne møter i Sirdal.

Terje Halleland (Frp) sier Frp-gjennomslag i 2020 førte vindkraftanlegg på land inn i plan og bygningsloven.

  • Nå er det kommunen som sitter med vetorett i etablering av vindkraftanlegg på land. Nå styrer kommunen prosessen fra oppstart til ferdigstillelse. Det vil sikre gode prosesser med lokal medbestemmelse hele veien, sier Halleland til Stavanger Aftenblad
  • Torsdag 8. juni klokka 1900 på kulturhuset på Tonstad arrangerer Motvind Sørvest folkemøte. Mens Sirdal Næringsforening har vindkraftseminar på Sirdal Høyfjellshotell tirsdag 13. juni klokka 1000 – 1300.

Foto: Tonstad Vindpark.

Et bilde som inneholder person, vindmølle, Menneskeansikt, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Kaare Finbak innleder folkemøtet med visualisering av eksisterende og mulige vindkraftverk i Sirdal. Robijne Verstegen skal snakke om helsekonsekvenser/samfunnsmessige konfliktsituasjoner på kort og lang sikt. Eivind Maulands tema blir lovforvaltning av vindkraft. Møtet avsluttes med paneldebatt, sammen med spørsmål og svar fra tilskuerne. Alle politiske partier i Sirdal har meldt sin ankomst.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, Kinn

Automatisk generert beskrivelse

Styreleder Inge Oliversen i Sirdal Næringsforening.

Det er nylig lansert planer om flere vindkraftprosjekter i Sirdal. Sirdal er en viktig kraftkommune og bidrar mye til Norges energiproduksjon. Nye vindkraftprosjekter kan gi mer energi og føre med seg utvikling og vekst for kommune og næringsliv. Men prosjektene kan også komme i konflikt med friluftsinteresser og reiselivsnæringen. Så spørsmålet er – er vindkraft en mulighet eller trussel for Sirdal ? SNF ønsker å få fram konkret informasjon om vindkraftprosjektene sammen med konsekvensene av disse.

Annonse

Fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (Krf) innleder seminaret og kommer med erfaringer med vindkraft i Agder. Operasjonssjef, Sebastian Lippert snakker om erfaringer med Tonstad Vindpark. Prosjektleder John Amund Lund forteller om Norsk Vinds erfaringer og planer. Prosjektsjef Gustav Grumert i IOWN skal presentere Skreå Energipark.

Vindkraft og friluftsinteresser vil Preben Falch i Stavanger Turistforening snakke om. Thomas Hukkelås i VisitSirdal365 tar for seg vindkraft og reiseliv. Leif Lindefjeld vil snakke om grunneierinteresser. Seksjonsleder i NVE, Svein G. Skogen tar for seg beslutningsprosessen. Til slutt vil det bli anledning til spørsmål og diskusjon.