Home>Front>Står på et støtt økonomisk fundament
Et bilde som inneholder person, klær, Menneskeansikt, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Står på et støtt økonomisk fundament

Sirdal kommune står på et støtt økonomisk fundament. Uenighet mellom revisor og undertegnede gjorde at 12 millioner kroner i inntekter måtte overføres til inneværende år, sa kommunedirektør Aud Sunniva Fuhr i Sirdal kommune, da formannskapet drøftet årsmelding og årsregnskap for 2022 på mandag.

Årsregnskapet for kommunen ble gjort opp med et negativt netto driftsresultat på 8,2 millioner kroner, mens Sirdalsvekst fikk et negativt netto driftsresultat på 3,2 millioner kroner.

  • Tross negativt resultat innfrir vi alle måltallene, bortsett fra netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Det skulle vært minimum tre prosent, men endte på minus 1,95 prosent, sa Fuhr.

Siri Fidjeland (sp) syntes sykefraværet med et gjennomsnitt på 8,8 prosent pr måned, var rimelig høyt.

  • Godt og ryddig regnskap der den negative trenden er snudd, tross negativt driftsresultat på 8,2 millioner kroner, sa varaordfører Isak Liland (h). Og la til: – resultatet kommer av de politiske føringer og prioriteringer.

Han nevnte i sin oppsummering flere uheldige saker angående helse, arbeidsmiljø og gravid-saken, noe som har kostet kommunen bortimot 15 millioner kroner. Nå er dette ryddet opp.

  • Vi har startet på nytt etter at utviklingen er snudd. I år skal vi opp til eksamen med 23-regnskapet, sa Liland som var mer fornøyd med rasjonell og strømlinjeformet drift.

Foto: Isak Liland (h) var fornøyd med utviklingen.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, briller

Automatisk generert beskrivelse

Siri Fidjeland syntes sykefraværet var rimelig høyt.

Annonse

Siri Fidjeland støttet mye av Lilands innlegg, men minnet om at det var en annen retorikk for 5-6 år siden da de styrte sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti.

  • Ikke retorikken som var feil, men vi styrer kommunen politisk, svarte ordfører Jonny Liland (ap), og la til:
  • Jeg er stolt av Sirdal kommune og de tjenestetilbud vi tilbyr innbyggerne.
  • Under pandemien tok vi vare på innbyggerne.
  • Vi hjelper innbyggerne med strømstøtte i form av kontanttilskudd.
  • Pluss strømstøtte til næringslivet.