Home>Front>Tilsyn etter bekymringsmelding
Et bilde som inneholder utendørs, gress, sky, hus Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Tilsyn etter bekymringsmelding

Tirsdag og onsdag var to medarbeidere fra Statsforvalteren i Agder ved Sirdalsheimen på Tonstad for tilsyn. Fylkeslegen har mottatt bekymringsmelding fra ansatte ved Sirdal sykehjem. Dermed varslet Statsforvalteren 21. april kommunen om tilsynssak.

  • Statsforvalteren i Agder mottok 17. april et varsel fra ansatte ved Sirdal sykehjem som dreide seg om bekymring for kommunens håndtering av behandling av døende pasienter. Vi varslet tilsynssak 21. april, opplyser Aase Aamland, avdelingsdirektør/fylkeslege, til Sirdalmedia.
  • Vi har mottatt etterspurt skriftlig dokumentasjon og gjennomførte 30. og 31. mai stedlig tilsyn, hvor vi blant annet intervjuet flere helsepersonell og kommunens ledelse. Vi holder nå på å oppsummere funnene fra tilsynet, og kan på nåværende tidspunkt ikke si mer om våre konklusjoner.

Foto: Sirdalsheimen har hatt tilsyn av Statsforvalteren denne uken, etter bekymringsmelding fra ansatte.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, smil

Automatisk generert beskrivelse

Kommunalsjef Lotti K. Løvhaug.

Nytilsatt kommunalsjef for velferd, Lotti K. Løvhaug, bekrefter at det er opprettet tilsynssak.

  • Bekymringen gjelder nasjonale retningslinjer, hvordan lindring for kreftpasienter spesielt, skal behandles. Vi avventer nå en skriftlig tilbakemelding, slik at det kan bli felles forståelse for disse retningslinjer, sier kommunalsjefen.

Etter det Sirdalmedia har fått opplyst, er det faglig uenighet mellom sykepleiere og lege, når det gjelder lindrende smertebehandling for kreftpasienter.

Det var kommunens administrasjon i Sirdal kommune, ved kommunedirektør, Aud Sunniva Fuhr, og kommuneoverlege, Paul Otto Vindelev som møtte representantene fra Statsforvalteren.

Annonse