Home>Front>Utstilling åpner til Sirdalsdagene
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, vei, eiendom Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet forts.

Utstilling åpner til Sirdalsdagene

Vi tar sikte på at den planlagte villreinutstillingen skal åpnes på Kvæven Bygdetun eller Sirdal Fjellmuseum, til Sirdalsdagene 1. og 2. september, opplyser kultursjef, Alf Sveinung Haughom i Sirdal kommune, til Sirdalmedia.

Denne saken har gått fram og tilbake, spesielt i kommunen, helt siden 2019 da planleggingen startet sammen med Agder Fylkeskommune, Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene (SVR) og Sirdal kommune. Koronapandemien får ta noe av skylden for forsinkelsene, men ellers har det vært lite fremgang.

Haughom sier det har vært mange aktører på banen i dette prosjektet. Først var det meningen å ha dette klart til turistsesongen 1. juni 2022. Så har samme dato ett år senere vært aktuelt, men tiden blir også nå for knapp. Nå er det tre måneder senere som er åpningsdatoen.

Lokalene er ryddet og Bygglaft fra Tonstad har startet med inndeling og innredning av lokalene. I tillegg skal deler av veggen til kafeen rives, slik at det åpnes mer opp for den unike villreinutstillingen.

Foto: Villreinutstillingen kommer i Sirdal Fjellmuseum sine lokaler på Kvæven.

Det er mange forventninger til utstillingen.

Annonse

Det er en del av Heiberg-kulturen som skal vises og fortelles om. Det kommer en del bilder, tekst og gjenstander på veggene, sier Haughom.

Det er avsatt 680.000 kroner til prosjektet. SVR støtter prosjektet med 450.000 kroner, mens Sirdal kommune støtter det med 230.000 kroner. Det er hovedsakelig til lyssetting (LED-belysning).

Lokalet hvor villreinutstillingen skal plasseres var allerede et utstillingslokale. Flere faktorer har ført til utsettelse av prosjektet; korona som hindret prosjektgruppa å møtes, permisjon og ulike innspill underveis.

Status for prosjektet i mars 2022 er at tegningene er ferdige.

Det legges videre opp til at det skal tas inngangspenger fra publikum for å se utstillingen. Formidling og oppfølging av utstillingen vil ligge til allerede eksisterende stilling som museumsleder og de som jobber i turistinfoen. Det må også ses på muligheten for å få til et privat/offentlig samarbeid rundt dette når det gjelder tilgang og åpningstider.

Etablering av en villreinutstilling ved fjellmuseet vil være positivt for barn og unge.

Planen er at det skal lages et formidlingsopplegg som kan brukes ved besøk av eksempelvis skoleklasser. Det kan gjøre Sirdal fjellmuseum til et naturlig valg for temadager innen natur og miljø for lokale skoler og tilreisende. Utstillingen kan legge grunnlag for økt aktivitet på museet, og for aktivitet ute. Sirdal Fjellmuseum kan bli en aktør i “den kulturelle skulesekken”