Home>Front>Verneverdier tema for 74 elever
Et bilde som inneholder utendørs, slede, snø, transport Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Verneverdier tema for 74 elever

Tirsdag var det en unik samling med 74 elever fra 9. klasse-trinnet fra seks skoler i Agder, pluss elevene ved den tyske skolen, Outdoor College på Lunde. Samlingen fant sted ved infosenteret ved Håheller ved Roskreppfjorden.

  • Formålet var å gi lokal skoleungdom økt kunnskap og forståelse rundt verneverdier i SVR (Norges nest største verneområde) og samtidig synliggjøre verdien av urørt natur og muligheter for naturbasert og bærekraftig reiseliv (næring). Bærekraft og miljøbevissthet («fornybarsamfunnet») vil bli en naturlig integrert del av skolehverdagen i fremtiden, sier Odd Kvinen ved Sirdal Huskyfarm, som var initiativtaker til dette opplegget.

Foto: Elevene ved Outdoor College hadde ansvar for hundekjøring i snøen.

Et bilde som inneholder klær, person, sko, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Tonstadelevene under lunsjen, fra venstre Elise Feed, Natasja Øksendal, Vilde Linea Åbø, Nora Tonstad Johansen, Nora Moen, Ingeborg Bethuelsen, Andrea Eigeland, lærer Wenche Kvæven, Katya Kortun og Mariell Ræg Haukelid.

Målgruppe var alle 9. klasse elever i kommuner i Agder, som har betydelig utmarks areal og nærhet til verneområdet- Åseral, Bygland, Valle, Bykle og Sirdal (Tonstad og Sirdal skuler).

Aktivitetsdag

Organisere og tilrettelegge en aktivitetsdag. Her vil en kombinere spennende aktiviteter (fortsatt snø) med kunnskapsformidling om natur, kultur og verneområdet. Her vil alle elevene også møte elever fra Outdoor College, tysk privatskole i Sirdal, med elever på samme alderstrinn og som har ett skoleår i Norge. Skolen ble etablert i 2014 og har fokus på natur og bærekraft.

Annonse

Hovedansvarlig

Sirdal Huskyfarm var hovedansvarlig, men hadde sammen med Outdoor College ansvar for organisering, innhold og gjennomføring. I tillegg deltok verneområdeforvaltere for SVR og Statskog med kunnskapsformidling om verneområdet.

Alle nevnte kommuner har, foruten nærhet til verneområdet, flere sammenfallende likhetstrekk. Kommunene er små i innbyggertall (har utfordringer

med befolkningsvekst), men er store utmarkskommuner som har stort press på utmarksarealer (hyttebygging). I tillegg er det lite bevisstgjøring på muligheter som ligger i bærekraftig reiselivs utvikling (næring) og som kan sikre fremtidig harmonisk vekst og utvikling. Et mål vil være å etablere et årlig arrangement, i slutten av mai, for 9. klasse elever i regionen der en kombinerer felleskap, aktiviteter og kunnskapsformidling om verneområdet. Outdoor College elever, som bruker naturen i undervisningssammenheng, vil også kunne bidra til mer bevisstgjøring rundt verdien av urørt natur.

Aktivitetsdagen begynte med presentasjon av programmet. Der var det lagt opp til sju forskjellige poster. Hundekjøring ved Sirdal Huskyfarm. Med naturen som klasserom, Outdoor College. Sira-Kvina. Kraftproduksjon i villreinfjellet. Villrein ved verneområdeforvaltere (SVR). Historisk bruk av heia ved Magnar Undheim. Statskog. Grunneieransvar, roller og tilbud. Huskyfarm. Natur og kulturbasert næring.

Torbjørg Haugen hadde laget viltsuppe som ble servert til alle deltakerne i lunsjen.

Et bilde som inneholder klær, person, himmel, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Torbjørg Haugen serverte viltsuppe til lunsj.

Et bilde som inneholder klær, person, utendørs, sko

Automatisk generert beskrivelse

Elevene fra Bygland prøver stakemaskinen. Per Øyvind Grimsby instruerer hvor «mye strøm» som produseres.

Magnar Undheim underviste inne i en lavvo.

Et bilde som inneholder utendørs, person, snø, klær

Automatisk generert beskrivelse

Elevoppgaven var å spa bort snø rundt denne eleven.

Et bilde som inneholder utendørs, person, sko, snø

Automatisk generert beskrivelse

Odd Kvinen var ansvarlig for opplegget og selve aktivitetsdagen.