Home>Front>Egen brannsjef eller kjøp av tjenester
Et bilde som inneholder utendørs, kjøretøy, Landkjøretøy, hjul Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Egen brannsjef eller kjøp av tjenester

Sirdal Brann & Redningsvesen venter på bedre adkomst for slokkevann i prioriterte områder. Mannskapet (16) venter på bedre garderobeforhold, på Tonstad. På Tjørhom-stasjonen venter de på bedre bilpark. Mye avhenger av framtidens organisering, egen brannsjef eller kjøp av tjenester.

Brannsjef

Etter at Roger Egeli sluttet som brannsjef i mars, har John Birkeland, kommunalsjef samfunn, fungert som brannsjef. Nå drøftes videre organisering av brannvesenet. Den saken vil komme opp til høsten.

  • Vi har fått tilbud om kjøp av overordnede tjenester fra Flekkefjord Brann og Redningsvesen. En vil da kunne ta stilling til hvorvidt vi skal ha brannsjef i egen regi eller kjøpe tjenesten av Flekkefjord, sier Birkeland om status i den saken.

Foto: Tjørhom brannstasjon trenger fornyelse av bilparken. Bilparken fra begge stasjonene samlet på utrykning på Sinnes lørdag 1.juli.

Et bilde som inneholder Landkjøretøy, kjøretøy, hjul, utendørs Automatisk generert beskrivelse

Skal Flekkefjord overta deler av den overordnede tjenesten til brann- og redningsvesenet ?

Adkomst for slokkevann

Annonse

Eneboligbrannen på Oftedal 4. mai, har igjen aktualisert en bedre adkomst til elveleie for brannvesenets tankbiler og bøndenes traktorer. Sirdal Bondelag tok saken opp etter skogbrannen på Lunde i 2018.

I 2020 fikk Bondelaget tildelt 250.000 kroner av en pott på 10 millioner kroner som Gjensidigestiftelsen delte ut. Pengene skal brukes til bedre adkomst for å styrke brannberedskapen.

  • Vi har hatt møte med Bondelaget om prioritering av områder for bedre adkomst for slokkevann. Vi er enige om at det i første omgang skal tilrettelegges for bedre adkomst i Oftedal og Virak. Her jobbes det med grunneiererklæringer. I tillegg kommer ett område i Øvre Sirdal, det er foreløpig ikke bestemt hvor, opplyser Birkeland.

Et bilde som inneholder utendørs, kjøretøy, Landkjøretøy, himmel Automatisk generert beskrivelse

Nå ser det ut for at adkomst til henting av slokkevann på Oftedal og Virak ordner seg.

Garderobe

Helse, miljø og sikkerhet til de ansatte må ivaretas. En må også komme i mål med etablering av skitten/ren sone (garderobeforhold) ved Tonstad brannstasjon. Arbeidstilsynet var ikke fornøyd med forholdene og innførte dagbøter fra 2020. Sirdal kommune la fram planer for å få stoppet dagbøtene. Foreløpig er ikke dette gjennomført, og avviket er ikke lukket. Birkeland sier at denne saken vil komme opp til høsten.

Bilparken

  • Anskaffelser i bilpark vil bli vurdert når organiseringen er avklart, sier Birkeland når vi spør om fornyelser ved Tjørhom brannstasjon.

Spørsmål om nye biler har pågått i årevis. En bil er blitt kvalifisert som veteranbil. Utrykningsbilen er også gammel og uten bilbelter i baksetet. Det er derfor bare plass til to i den bilen.

Det er et viktig valg hvilke biltype som skal velges, for den skal dekke brann, trafikkulykker og redning. Samlet var det 62 utrykninger i Sirdal kommune i 2022.

Et bilde som inneholder utendørs, kjøretøy, hjul, dekk Automatisk generert beskrivelse

Tjørhom brannstasjon trenger fornyelse av bilparken. Denne veteranbilen ble tatt ut av tjeneste i desember.