Home>Front>Folksomt på slåttedagen
Et bilde som inneholder person, klær, tre, gress Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Folksomt på slåttedagen

Lørdag ble den tradisjonelle slåttedagen ved Omlidbutikken arrangert. Ola Sigurd Skreå, vinner av langorvmesterskapet i NM, var til stede og demonstrerte.

Ola Sigurd ønsket velkommen og beklaget at han var alene dette året. Alf Skreå var i Åseral på demonstrasjon og Arvid Tjørhom var i utlandet.

  • Slått er en viktig tradisjon i Sirdal. I gamle dager gjaldt det å sikre høy nok til vinteren slik at dyrene skulle overleve. Så tankene går til våre forfedre på en slik dag, minnet Ola Sigurd tilskuerne på.

Foto: Ola Sigurd Skreå er en mester med langorv.

Et bilde som inneholder musikk, person, klær, trekkspill Automatisk generert beskrivelse

Anders Løyning (til høyre) og Bjarne Sinnes med trekkspillene og Eric Kriger på piano.

Sirdal Trekkspillgruppe var til stede og spilte. Home of Bahati serverte både mat og hadde utlodning for de som ønsket det.

Ellers var Magne Westerheim til stede med en liten stand for å selge ljåer, korte og lange. Han hadde både gammelt og nytt utstyr til salgs.

Annonse

Slåttedagen ble avsluttet med «hesjing». Da kunne en se og lære hvordan de satte opp staur med ståltråd for å henge opp graset slik at det tørket. Noen følger fortsatt denne gamle tradisjonen, men mesteparten av høyet går nå i siloballer.

Et bilde som inneholder klær, sko, person, utendørs Automatisk generert beskrivelse

Mange tilskuere til stede på slåttedagen.

Et bilde som inneholder person, klær, mann, utendørs Automatisk generert beskrivelse

May Brit Ousdal hos Home of Bahati, serverer kaffe til Steinar Ådneram. Ved siden står Martha Ådneram og Jostein Bjørnsen (til høyre).