Home>Front>Her kommer 103 nye hytter
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, sky, vei Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Her kommer 103 nye hytter

I Svartevassåsen og Mulehei er det under planlegging og opparbeiding 103 nye fritidsboligenheter. Området ligger fra GP-rundkjøringen og på venstre side når du kjører opp til Tjørhomfjellet på fylkesvei 450.

Sinnes og Sol Tomteutvikling AS (Sinneshyttå og Solhytten som eiere) kunngjør nå start av detaljregulering av Svartevassåsen sør. Dette området er ifølge kommunedelplan nord avsatt til fritidsbebyggelse. Området er ikke tidligere regulert og det kommer like ovenfor Tjørhom brannstasjon ved Svartevatnet.

Foto: Innkjørsel til Svartevassårsen er fra fylkesvei 450 like ovenfor GP-rundkjøringen.

Et bilde som inneholder utendørs, sky, landskap, fjell

Automatisk generert beskrivelse

God utsikt fra Svartevassåsen mot Sinnesvatnet.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Det legges i utgangspunktet til grunn ca 20 fritidsboliger. Atkomst til planområdet vil skje via avkjørsel til Svartevassåsen og intern atkomstvei i dette planområdet.

  • Sinneshyttå og Solhytten har nå 60 tomter under opparbeidelse og planering, før de legges ut for salg. Det ligger 19 frittliggende hytter i dette området fra før. Vei, vann og kloakk er nå snart ferdig opparbeidet for dette feltet. Innkjørsel til feltet er i Vreistebakken like nedenfor parkeringsplass på motsatt side av fylkesveien.
  • I Mulehei skal BoligPartner bygge ut 23 tomter. Muleheifeltet har utkjørsel like ved Beinesvatnet, like før innkjørsel til Tjørhomfjellet.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, himmel, grunn

Automatisk generert beskrivelse

Utsikt fra Svartevassåsen retning Beinesvatnet og Tjørhomfjellet.

Annonse

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Dette oversiktskartet viser hvor Svartevassåsen og Muleheie ligger i forhold til fylkesvei 450, GP-rundkjøringen og Tjørhomfjellet.

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Svartevassåsen sør kommer i forlengelse av de 60 tomtene som er under opparbeidelse i Svartevassåsen.

Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas

Automatisk generert beskrivelse

60 fritidsboligenheter kommer i Svarteåsen. Dette kartet er laget før GP-rundkjøringen.

Et bilde som inneholder kart, atlas, tekst

Automatisk generert beskrivelse

Boligpartner har fått regulert inn 23 tomter i Mulehei for utbygging.

Arbeidet med reguleringsplan for Svartevassåsen startet i 2007. Dette arealet inngår i kommunedelplan nord som er frigitt for fritidsbebyggelse.

Eiere av området med 60 hytter er;

  • Thor Jørgen Tjørhom, 23 hytter
  • Olaf Tjørhom, 10 hytter
  • Magne Tjørhom, 15 hytter
  • Geir Helge Tjørhom, 12 hytter

Sinneshyttå sammen med Solhytten skal stå for utbyggingen av Svartevassåsen hyttefeltet. Det nye området Svartevassåsen Sør eies av Tormod Frafjord.

De 23 hyttene i Mulehei er det BoligPartner som skal bygge. Her er Gunn Åse Pettersen, opprinnelig fra Tjørhom, nå bosatt i Lofoten, grunneier.