Home>Front>Mangel på sommervikarer
Et bilde som inneholder klær, person, smil, konstruksjon Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Mangel på sommervikarer

Sommervikarer er blitt en mangelvare i Sirdal denne sommeren. Spesielt innen Sirdalheimen på Tonstad og hjemmetjenesten må en del vakter dekkes med overtid. I øvre Sirdal har det kommet flere nye aktiviteter og spisesteder, som gjerne skulle ha fått tak i flere vikarer.

Kokker og servitører er det kamp om. En tidligere kollega skal selge en hytte, men malerhjelp eller folk til utvask er ikke lett å oppdrive. Vi opplever en sommer der det er knapphet på medarbeidere.

Sirdal kommune har dette året engasjert 46 ungdommer innen kommunen, pluss 28 til private bedrifter. For to år siden var disse tallene 75 og 13.

Pleie- og omsorgtjenesten engasjerer sine medarbeidere på egen hånd.

Foto: Joker Sinnes har åtte sommervikarer og de brukes også til helgevakter og ferier ellers i året. Fra venstre er det Marie Svanes Kolbeinsen, Vilde Idland (fra Ålgård) og Frida Norheim, med varer som skal i hyllene.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, smil

Automatisk generert beskrivelse

Lotti K. Løvhaug skulle gjerne hatt flere sommervikarer.

Annonse

  • Vi må ha samme bemanning 24/7 innen pleie- og omsorgstjenesten, uansett hvilken årstid det er. Denne sommeren klarer vi ikke å dekke opp med sommervikarer og derfor blir det ekstra vakter og ekstra belastning for en del faste medarbeidere, sier Lotti K. Løvhaug, kommunalsjef for velferd i Sirdal kommune, til Sirdalmedia.

Når høsten kommer, må vi ta en evaluering og legge en plan for neste sommer. Løvhaug mener det må gjøres endringer. Hvordan kan en sikre en bedre fordeling av sommervikarer ? Hvordan bør dette gjøres ?

  • Jeg er redd ekstrabelastningen kan gå ut over helsen til de faste medarbeiderne. Vi har et HMS-ansvar som må ivaretas og det er viktig at belastningen ikke blir for stor, sier Løvhaug.

Kommunalsjefen er svært takknemlig for den positive innsats medarbeiderne viser for å få «vaktkabalen» til å gå opp. – Det setter jeg ekstra stor pris på, sier Løvhaug.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, sky, hus

Automatisk generert beskrivelse

Knapphet på vikarer til Sirdalsheimen.

Sirdal kommune har innført en ordning der alle skoleungdommer over 15 år, er garantert sommerjobb i minst tre uker, hvis de ønsker det. Ordningen har vært i flere år og det skal stimulere ungdommen til å jobbe i ferien.

  • Dette året er det færre søkere til sommerjobber. I tillegg tror jeg det er mindre årskull. Den tredje årsaken er at flere ønsker å jobbe for private bedrifter, sier John Birkeland, kommunalsjef samfunn, angående mangel på sommervikarer.

Birkeland støtter sin kollega i at det er nødvendig med en evaluering tidlig etter ferien, for å se om det er nødvendig med endringer til neste år. Spesielt innen pleie- og omsorgstjenesten bør det sannsynligvis bli endringer.

Tilbudene er blitt så mange i år at det ikke var noen søkere til informasjonsjobben ved Kvæven. Ellers mangles ungdommer til avdelingen bygg, eiendom og teknisk.

Sirdal har fått en utfordring, både kommunalt og privat, til å skaffe nok sommervikarer de kommende årene.