Home>Front>Unormalt store nedbørsmengder
Et bilde som inneholder person, klær, utendørs, plante Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Unormalt store nedbørsmengder

De siste 30 døgn er det kommet unormalt store nedbørsmengder i Sirdal. Alf Skreå kan melde om 294,7 mm siden 20. juni i Skreå. I fjor kom det 56,5 mm i juli mot normalt 96,0 mm. Ved målestasjonen på Sinnes er det registrert 179 mm siste 30 døgn.

I den samme perioden har det også vært kaldere. Gjennomsnittlig temperatur for siste 30 døgn er 8,7 grader, mot normalt 13,3 grader.

  • Utrolig mye nedbør og en kald værtype til å være juli måned. Det minner mer om høst, enn sommer dette været, sier Skreå.

Foto: Mye nedbør i Skreå, sier Alf Skreå.

Et bilde som inneholder innendørs, transport, appelsin, romfartøy

Automatisk generert beskrivelse

Maskin fem på Tonstad er ute av drift i en lengre periode.

Sira-Kvina

  • De siste 30 døgn har vi vært svært påpasselige med inntaket på Tonstad og Åna-Sira, spesielt. Det er rimelig greit med plass, sier Einar Thygesen, produksjonssjef i Sira-Kvina Kraftselskap til Sirdalmedia.

Røflig er det godt to-tredjedels fylling i alle vannmagasinene til Sira-Kvina, eller totalt ca. 70 prosent. Rosskreppfjorden har en dekning på 2/3, mens Svartevatn utgjør litt over 2/3.

Annonse

Totalt installert effekt utgjør 1.780 MW (megawatt). Siden maskin fem ( kapasitet 320 MW) i Tonstad Kraftstasjon er ute av drift i en lang periode, er Sira-Kvinas gjennomsnittlige produksjonskapasitet på omkring 1.300 MW pr døgn.

Et bilde som inneholder grunn, utendørs, bord, sitting

Automatisk generert beskrivelse

Den automatiske målestasjonen til Alf Skreå. Den måler nøyaktig det samme som den manuelle.