Home>Nyhet>Vindkraftverk synlig fra Tonstad
Et bilde som inneholder utendørs, sky, tre, himmel Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Vindkraftverk synlig fra Tonstad

Leserbrev fra Frank Bertelsen,

Nei til vindkraft i Sirdal og Lund

Bergeheia Vindkraftverk vil komme på agendaen i det nye kommunestyret som Sirdals

innbyggere skal velge 11. september i år. Valgresultatet vil avgjøre om det blir et «ja» eller

nei».

Annonse

I Sirdal går Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet inn i valgkampen med et samlet og tydelig «nei» til planene i Bergeheia. Samtidig velger kandidatene høyest på valglistene til Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti å ikke flagge sitt standpunkt i forkant av valget, noe de sist fikk anledning til på et folkemøte i Sirdal kulturhus

i juni dette året.

Kandidater fra H, Sp og KrF opplyser at de «trenger mer informasjon» før de kan si ja eller nei til Bergeheia. Vi håper at denne nye illustrasjonen, som er laget for å vise hva som kan bli konsekvensene for beboerne på Tonstad, er informasjonen de behøver.

  • Sammen med erfaringene og utredningene for Tonstad Vindkraft, bør det være mer enn nok informasjon til å ta et tydelig standpunkt i forhold til Bergeheias fremtid, sier Frank Bertelsen, en av de mer enn 3.000 medlemmene i «Nei til vindkraft» i Sirdal og Lund. Illustrasjonen med Bergeheia sett fra Tonstad, sendes i disse dager til alle på valglistene i Sirdal.

Krev deres rett som velgere!

Illustrasjonen er forhåpentligvis nyttig også for beboerne på Tonstad og omegn når de skal

avlegge sin stemme, håper Bertelsen.

  • Sirdals innbyggere fortjener klare svar før valget, og oppfordres hermed til å kreve sin rett som velger. Dette handler om mye mer enn «å tåle å se vindmøller», som utbyggere selv ofte sier. Dette handler om nærnatur som raseres, helse som rammes av støy og nabokrangel, eiendomsverdier som reduseres, frafall av Allemannsrett og mye mer. Listen med ulemper er lang. Hvis politikerne faktisk ønsker vindturbiner, så hvorfor ikke være åpne og si det?

50 turbiner opp mot 250 meters høyde

Bertelsen forteller at turbinene i illustrasjonen er plassert i terrenget etter tilgjengelig

informasjon fra utbygger Norsk Vind, samt standardprosedyrer for planlegging av lokasjoner.

  • Vindkraftutbyggere søker naturlig nok de stedene i planområdet med best vindressurser og plasseringer der propellene ikke kommer i konflikt med hverandre. I Bergeheia planlegges ca. 50 vindturbiner opp mot 250 meters høyde plassert ut på 18 km2. Da er det ikke så mange alternative plasseringer i forhold til koordinatene brukt i illustrasjonen, som også er sett i sammenheng med et kart Norsk Vind selv presenterte i 2019, forteller Bertelsen. Han

opplyser videre at det ikke har lyktes «Nei til vindkraft» i Sirdal og Lund å få tak i nyere kart, til

tross for at Norsk Vind selv presenterte en illustrasjon under Sirdal Næringsforenings møte

på forsommeren.

Avslutningsvis opplyses det om at samtlige partier i Lund går til valg med et klart nei til Bergeheia Vindkraftverk.

Et bilde som inneholder tekst, skjermbilde, Font, line

Automatisk generert beskrivelse

Foto er tatt fra nye Knausane boligfelt i retning Bergeheia, som ligger på vestsiden av Sirdalsvatnet. Turbinene er fotomontasje, plassert etter blant annet informasjon i utbygger Norsk Vinds forhåndsmelding datert 2019. Illustrasjonen er utarbeidet av en offentlig godkjent sivilarkitekt/arealplanlegger på oppdrag av «Nei til vindkraft» i Sirdal og Lund.