Home>Front>Bolyst og tomtepriser trigget valgmøte
Et bilde som inneholder klær, person, sko, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet forts.

Bolyst og tomtepriser trigget valgmøte

De sterkt subsidierte prisene på boligtomter på Tonstad, til en nettopris på 200.000 kroner, var det flere som var opptatt av under valgdebatten onsdag kveld. Det rammer utkantene og spesielt unge bønder. Bondelaget ville ha omkamp på tilskuddsordningene og tilgodese bygging av eneboliger på private tomter.

Sirdal Næringsforening hadde invitert til åpent møte onsdag om hvem som skal styre Sirdal ? Styreleder Inge Oliversen ledet debatten stramt, etter oppsatt kjøreplan. Omkring 150 tilskuere var til stede i den tre timer lange debatten. Mange hadde nok ventet mer debatt om vindkraft, men næringsforeningen ville gjerne innom flere felt.

Ordfører Jonny Liland (ap) var opptatt av bostedsattraktivitet. Han ville gjerne styrke bolysten med rimelige tomter, for å øke folketallet. I kommunestyret fikk Arbeiderpartiet støtte fra Per Øyvind Grimsby (v) og Morten Ovedal (frp) for de billige tomtene på Tonstad.

De andre partiene, Isak Liland (h), Thor Jørgen Tjørhom (sp) og Ingvar Sele (krf) ville ha lik behandling og lik tomtepris i hele kommunen. Det må være samme mulighet for alle innbyggerne i kommunen.

Foto: Omkring 150 tilskuere var til stede på Næringsforeningens valgdebattmøte.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, mann

Automatisk generert beskrivelse

Tor Arne Liland.

Annonse

Tor Arne Liland framførte Bondelagets synspunkter omkring boligstøtte. Tor Sigve Vik fulgte opp og sa seg enig i den urettferdige støtteordningen for områder utenfor Tonstad. Han foreslå at kommunen burde finne fram regnearket. Da får du svar på tomteprisen etter å ha lagt inn støtteordninger med pluss og minus.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, klær, person, mikrofon

Automatisk generert beskrivelse

Tor Sigve Vik.

Spørsmål fra Siri Fidjeland (sp) til slutt, var hvem de enkelte partiene ville samarbeide med etter valget ?

Per Øyvind Grimsby (v): Dette bekymrer meg, men spørsmål om vindkraft- og hytteutbygging må være avklart.

Isak Liland (h): Må se valgresultatet først. Høyre har ingen samtaler på forhånd om samarbeid.

Thor Jørgen Tjørhom (sp): Vi ønsker å samarbeide med alle. Først må vi se resultatet av valget.

Ingvar Sele (krf): Må først se valgresultatet før vi velger partner.

Et bilde som inneholder klær, innendørs, bord, mann

Automatisk generert beskrivelse

Deltakerne i paneldebatten var fra venstre; Morten Ovedal (frp), Isak Liland (h), Per Ø. Grimsby (v), Jonny Liland (ap), Thor Jørgen Tjørhom (sp) og Ingvar Sele (krf).

Morten Ovedal (frp): Vi vil samarbeide der hvor vi får mest igjen for vår politikk.

Jonny Liland (ap): Vi vil samarbeide med alle. Aps politikk er viktigere enn posisjonen.

Valgdebatten ble innledet med tre minutters presentasjon fra hvert parti. Det var kjente temaer som ble presentert og alle var opptatt av å skaffe mer arbeidskraft (flere innbyggere) og mer fokus på næringsutvikling. Netto innpendling er fortsatt dominerende. En håper også å få til en bedre kollektiv-trafikk i den langstrakte kommunen.

Nærings- og reiselivsutvikling var temaer som ble tatt opp. Da var det snakk om hvilken støtte og samhandling som blir gjort.

Ordføreren opplyste at alpinanleggene får 18 millioner kroner i strømstøtte. I tillegg utbetales 1,2 millioner kroner årlig til løypekjøring.

Thor Jørgen Tjørhom viste til en undersøkelse for 11 år siden at «spinnoffen» fra hyttene og turismen ga 240 millioner kroner og 173 arbeidsplasser. Tjørhom hadde ikke noen oppdaterte tall.

Det ble også spurt om ny næringsutvikling. Hva med Kvæven og Fjellmuseet ? Hva vil vi med det nye Vitensenteret ? Hvordan utvikle Ertsmyra ? Hva med

næringsområder i øvre dalen ? Er en kommunal næringshage et alternativ ?

Isak Liland ønsket å gjøre mer med de 300 dekar som ligger klar til utvikling. Han håpet også kommunen kunne få overta Prestegården, det vil gi utviklingsmuligheter. Kvæven er et annet område som det må settes fokus på.

Tjørhom ville gjerne sette fokus på næringshage.

Ungdommer ved skigymnaset hadde stilt følgende spørsmål: Fritt skolevalg ? Vil partiene gå inn for studiespesialisering på Sirdal VGS? Blir det videre utvikling av løypenettet for å bedre treningsforholdene ? (Fidjeland/Ådneram). Hva med videre utvikling av Feed Skiarena ? Kommunal støtte til utvikling av lokale tilbud til ungdommen (kebabsjappe) ?

Her var det full enighet fra alle partiene, bortsett fra støtte til kebabsjappe. Dette må ordnes privat.

Bondelaget spurte om partiene vil opprettholde tilskuddsordningene med 50 prosent av tilskuddet som Innovasjon Norge gir i dag ? Landbruket ønsket økonomisk trygge og forutsigbare rammebetingelser.

Støtte til landbruksveier er fjernet, vil den gjeninnføres ?

Her var det positiv støtte fra alle partier.

Innlegg fra salen

Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, mann

Automatisk generert beskrivelse

Hanne Fodstad.

Hanne Fodstad, leder i soknerådet, ville ha svar på når det kommer funksjonelle kontorlokaler for kirken. Dagens lokaler er ikke godkjente og uten universell utforming.

Ja, det ble vist vilje til dette og Isak Liland opplyste at det var en millioner kroner avsatt til dette formålet i år.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, mann, person, klær

Automatisk generert beskrivelse

Thomas Hukkelås.

Thomas Hukkelås, Visitsirdal365, spurte om dagens samhandling med kommunen er god nok eller hvordan den kan den bedres ?

Alle var enige om at samhandlingen kan bli bedre, mye bedre. Med den merkevaren, bør markedsføringen bedres, sa Grimsby. Samkjøringen er viktig, sa ordføreren.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, Pensjonist

Automatisk generert beskrivelse

Elfrid Ovedal

Elfrid Omdal inviterte tilskuere å komme til Tonstad Vindpark. Da får de se den ødelagte naturen.

Solbjørg Tjørhom, leder eldrerådet, tok opp spørsmål om tilgjengelighet til dagsenteret på Tjørhom, blant annet ?

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, glass, person, klær

Automatisk generert beskrivelse

Solbjørg Tjørhom.

Tone Kvinen, leder Bygdekvinnelaget, berømmet Næringsforeningen for tiltaket med møtet. Hun kjemper for gratis skolemat.

Lars Kåre Skeie, Næringsforeningen, spurte hva kommunen vil gjøre hvis ambulansen blir mer brukt til oppdrag utenfor kommunen, når fylkeskommunen overtar driften fra årsskiftet ?

Ordføreren svarte at det er utenfor kommunens kontroll. Men det jobbes med en plan B som kan supplere ved eventuelle fravær av ambulansen.

Skeie spurte også om forebygging av ruspolitikken.

  • Ordføreren kjente til de økende rusproblemene. Han kjemper for mer og bedre tilstedeværelse av politi i kommunen. 6. september skal han ha et møte med justisministeren om problemet.

Et bilde som inneholder person, Menneskeansikt, klær, mikrofon

Automatisk generert beskrivelse

Styreleder Inge Oliversen.