Home>Nyhet>Husspissmus funnet på Lindåsen
Et bilde som inneholder pattedyr, utendørs, grunn, spissmus Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Husspissmus funnet på Lindåsen

Geir Kristiand Dueland fant nylig en husspissmus på hyttefeltet Lindåsen, som ligger like nedenfor Lindeland camping og med avkjørsel fra fylkesvei 468, mellom Tonstad og Sinnes. Den er svartelistet over uønskede dyrearter, skriver Dueland.

Vi googlet på husspissmus og ifølge Wikipedia skal vi gjengi noe av det som står opplistet der om denne dyrearten:

Husspissmus (Crocidura russula) er et lite terrestriskt pattedyr i spissmusfamilien, der den tilhører gruppen av hvittannspissmus. Arten finnes i Vest-Europa og Nord-Afrika. Den har en lignende, men mindre slektning, hagespissmus, som foreløpig ikke er funnet i Norge.

I januar 2012 kom den første meldingen med bare et bilde, og det var i starten usikkert om det var husspissmus eller hagespissmus vi hadde her. Først i 2020 ble man overbevist om at det var en bestand av husspissmus som har etablert seg i Rogaland, da flere dyr ble funnet og kunne undersøkes grundig fra forskjellige steder i fylket, flest nord og vest for Stavanger.

Husspissmus veier cirka 7–15 g. Hodet og kroppens lengde uten halen utgjør cirka 63–93 mm, mens halen måler cirka 32–45 mm.

Husspissmus kan skilles fra de mer vanlige Sorex-artene på flere kjennetegn:

Annonse

  • Kort, tykk hale som smalner ut mot spissen. Halen har lange, tynne hår som står 45 grader ut fra halen. Omtrent som på ei antenne.
  • Frittstående ører uten hår, de andre spissmusartene i Norge har små, hårdekte ører.
  • Hvite tannspisser, i motsetning til de andre artene spissmus i Norge som har jern utfelt i emaljen som gir røde tannspisser.
  • Særegen lukt. Lukter litt som gamle gummistøvler eller tåfis.

Husspissmus er glad i tempererte områder med stort utvalg av insekter. De er vanligvis funnet i habitater som gressletter, skog, hekker og hovedsakelig landbruksområder. Om vinteren kan de trekke inn til gårder og hager. Reiret kan finnes under steiner, stokker, og i forlatte bol fra andre arter. De foretrekker lavlandet opp til 3—400 meter, sjelden opp til 680 meter.

Reproduksjon

Husspissmus rekker vanligvis bare å oppleve én avlsesong i hele sin levetid, hovedsakelig fra mars til september. I den tiden har de vanligvis fire kull hvor befruktning skjer rett etter hver fødsel. De fire kullene kan inneholde alt fra 2—10 unger. Nyfødte unger veier mellom 0,7—1,4 gram. De åpner øynene etter 4—14 dager og dier cirka tre uker. Ungdyr lager i blant karavaner ved å bite seg fast i hverandres halerot. Ungene blir kjønnsmodne ganske raskt, unger som fødes om våren er kjønnsmodne allerede samme sommer. Kullene forblir i sine foreldres territorium til neste hekkesesong.

Føde

Husspissmus spiser mest insekter og deres larver, skrukketrolledderkoppersnegler og litt plantekost. De kan av og til ta små gnagereøgler og små amfibier.

Levetid

Husspissmus har en levetid på 18 måneder i naturen, men kan overleve i 30 måneder i fangenskap under laboratorieforhold.