Home>Nyhet>Hvor blir det av skolemåltidet?
Nyhet Nyhet forts.

Hvor blir det av skolemåltidet?

Leserinnlegg fra Sirdal Bygdekvinnelag v/styret

Tone Østtveit Kvinen, Gro Margrethe Nilsen, Monica Ovedal, Frøydis Kvinen, Åsne Lilledrange,

Om få uker skal vi legge en stemmeseddel i valgurnene. Igjen er det kamp om ordførerklubba, om det politiske flertallet og om å få størst oppslutning for sin politikk. Vi etterlyser partienes plan for innføring av skolemat i vår kommune.

I Vinje i Telemark har ordningen med et gratis skolemåltid hatt tiårsjubileum. Erfaringene derfra er gode. Der snakkes det om en bedre skolehverdag, bedre læringsmiljø, bedre folkehelse og utjevning av sosiale ulikheter.

Vi lever i en dyrtid. Prisene stiger. Strømprisene satte rekorder sist vinter. Bensin og diesel er dyrt. Renter til huslån øker. Mange sliter. Nye tall viser at 140.000 barn i Norge vokser opp i familier med så trang økonomi at de regnes som fattige. Også i vår kommune er det mange som må snu på hver eneste krone.

Skolemåltid vil også være et godt bidrag til alle i tidsklemma og alle som av ulike grunner ikke har med matpakke hjemmefra.

Annonse

Vi mener sunne måltider på skolen er en klok investering og gir våre ungdommer kortsiktige og langsiktige fordeler. Forskning trekker fram effekter som bedre skolemiljø og læringsmiljø med bedre forutsetninger for å lære. Vi tenker at det også kan lette situasjonen for dem som sliter mest økonomisk, er sosialt utjevnende, kan gi elevene sunne kostholdsvaner og felles måltidsglede.

Skolemat henger sammen med folkehelse. Sunne spisevaner tidlig i livet reduserer belastningen på helsevesenet. Effekten treffer alle. Ikke bare de med dårligst råd. Alle tjener på gode og sunne kostholdsvaner. Skolemat er derfor en riktig politikk for å bygge et mer rettferdig, bærekraftig og inkluderende samfunn.

Skolemat kan enkelt bygges inn i en rekke fag. I tillegg kan det skape et bedre grunnlag for samarbeid med lokalt næringsliv. Det handler om mer enn å gi næring til kroppen. Skolemat kan også skape bevissthet om bærekraftig matproduksjon og lokale råvarer.

Innføring av et gratis skolemåltid for alle gir også muligheter for å utforske egne og andre lands kulturer og tradisjoner gjennom mat. På denne måten kan skolemat ikke bare mette sulten, men også bidra til globale perspektiver og interkulturell forståelse.

Vi utfordrer våre lokale politikere til å svare på dette leserinnlegget.