Home>Front>Ingen svar på hvorfor uønsket i Ap
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, Panne, rynke Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Ingen svar på hvorfor uønsket i Ap

Kenneth Åsemoen (63) undrer seg fortsatt på hvorfor han ble kastet ut av nominasjonslisten til Arbeiderpartiet. Han fikk telefon fra Ole Erik Endrerud, leder av nominasjonskomiteen, om at han var uønsket.

  • Noen begrunnelse har jeg aldri mottatt. Beskjeden kom helt plutselig og uten forvarsel. Jeg har vært, og er, motstander av vindkraftutbygging i Sirdal, så det er det ingen tvil om, sier Åsemoen.

Han har ikke alltid vært enig i saker som har vært oppe til behandling i gruppemøtene. Men, da vedtak er gjort, har han lojalt fulgt gruppevedtakene. Det er en vanlig demokratisk prosess, hvor alle får luftet sine tanker og meninger.

Kenneth har i alle år vært opptatt av politikk, helt siden tidlig på 1990-tallet. Som tillitsvalgt i Arbeiderpartiet har han vært medlem av utvalgene Oppvekst og Levekår, sammen med Teknikk, Landbruk og Miljø. Dessuten er han medlem av forliksrådet og med-dommer i Agder Jordskifterett.

Endrerud skriver i Sirdalmedia 5. april at det var en «samlet nominasjonskomite» som kom til dette resultatet. Tom Åsemoen, bror til Kenneth, også medlem av komiteen, ble ikke innkalt til det siste møtet. Derfor avviser han den påstanden.

  • Hvilke tanker gjør du deg omkring dette ?
  • Man gjør seg jo noen tanker, siden hele nominasjonskomiteen står oppført på Ap´s liste, unntatt Tom.

Kenneth har vært 1. varamedlem til kommunestyre den siste perioden, og har derfor møtt i de fleste kommunestyrer. Han har trivdes godt i TLM de fire siste årene. Han berømmer det gode samarbeidet mellom politikerne og saksbehandlerne i teknisk etat.

  • Jeg undres over en sak jeg tok opp om Neseveien i TLM. Den saken ble aldri lagt fram til behandling på grunn av politisk motstand, opplyste administrasjonen.
  • Jeg undres også om andre veier jeg har stilt spørsmål omkring vedtak, som ikke er blitt fulgt opp på grunn av liten politisk vilje.
  • Demokrati for meg er å komme fram til svar som er gjennomsnittlig for hva en sirdøl mener. Alle kan ikke gjøres tilfreds. Som politiker må du jobbe for at hele dalen føler seg hjemme med vedtakene som gjøres, sier Åsemoen.

Etter at Åsemoen ble uønsket i Arbeiderpartiet, har han valgt å være partiuavhengig fram til valgdagen. Etter den dagen vil han melde seg inn i Senterpartiet. Han er fortsatt opptatt av å være med å forme Sirdal kommune. Tilbakemeldingene fra velgerne er at mange støtter Kenneth og hans politikk.

Annonse

Kenneth Åsemoen avslutter med et sitat fra Erik Bye:

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, tekst, plakat, sketch

Automatisk generert beskrivelse