Home>Nyhet>Karriereveiledning i kulturhuset
Karriereveileder: Hvordan velge riktig karriere? - OPUS Finance Recruitment
Nyhet

Karriereveiledning i kulturhuset

Torsdag blir det informasjonsmøte angående karriereveiledning. Møtet er lagt opp for voksne som trenger hjelp. Møtet finner sted i Kulturhuset på Tonstad og det er Sirdal Voksenopplæring som er arrangør.

Karriere Agder Lyngdal kommer og informerer om:

  • Hva er karriereveiledning, og hvem kan benytte seg av det?
  • Videregående opplæring for voksne

Opplæring organisert for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre

  • Veier til fagbrev

Ønsker du å ta fagbrev? Da finnes det forskjellige veier til dette målet, både gjennom opplæring i skole og opplæring i bedrift.

Møtet starter klokka 1800 og det er muligheter å stille spørsmål.