Home>Front>Klargjøring av villreinutstillingen
Et bilde som inneholder person, klær, vegg, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Klargjøring av villreinutstillingen

Nå klargjøres og males utstillingslokalene for den kommende villreinutstillingen på Kvæven Bygdetun eller Sirdal Fjellmuseum. Historiske bilder og kart, sammen med gjenstander, skal monteres fra 28. august til åpningen av utstillingen under Sirdalsdagene 1. september, sier Per Øyvind Grimsby, som er prosjektleder for innspurten av utstillingen.

Dette prosjektet har gått fram og tilbake, spesielt innenfor kommunen, helt siden våren 2019. Da startet planleggingen sammen med Agder Fylkeskommune, Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene (SVR) og Sirdal kommune. Treg fremgang skyldes blant annet koronapandemien.

Grimsby forteller at det er mye historie i denne utstillingen. Det starter med et grottemaleri fra Sør-Frankrike fra byen Chauvet, for å vise reinsdyrene som trakk nordover da isen gikk tilbake. Dette vises sammen med et kart.

Så kommer et Heibergbilde av jegere og gevirer som henges i taket. På golvet skal det bli villreinspor. En får også et rovdyrmonter fra Heibergtiden med gamle feller, blant annet. Det kommer også noen store bilder fra nærområdet.

Foto: De karakteristiske zinkplatene på utsiden av Heiberg-hyttene er et kjennemerke, sier Per Øyvind Grimsby.

Et bilde som inneholder person, klær, Menneskeansikt, vegg

Automatisk generert beskrivelse

Per Øyvind maler veggene før bilder og kart skal henges opp til utstillingen.

Annonse

  • En vegg består også av zinkplater, for det var karakteristisk for Heiberghyttene. Et kjennemerke, sier Grimsby.

Han har nå permisjon fra Sira-Kvina-jobben for å fullføre denne utstillingen. Kontrakter er reforhandlet på nytt, siden det har tatt så lang tid. Han håper å lande hele prosjektet for 720.000 kroner.

Grimsby kunne tenkt å aktualisere reindriftens vilkår i dag med en tilleggsutstilling, hvor dagens situasjon synliggjøres på en større digital skjerm. Det jobbes med å finne et verktøy, der en kan vise scenarioer på en enkel og grei måte grafisk.

  • Dette vil gjøre det mer levende, aktuelt og engasjerende, ikke minst for ungdommer som er opptatt av å trykke på skjermer, sier Grimsby, som har vært i kontakt med Villreinsenteret i Skinnerbu om disse tankene.

Det legges videre opp til at det skal tas inngangspenger fra publikum for å se utstillingen. Formidling og oppfølging av utstillingen vil ligge til allerede eksisterende stilling som museumsleder og de som jobber i turistinfoen. Det må også ses på muligheten for å få til et privat/offentlig samarbeid rundt dette når det gjelder tilgang og åpningstider.

Etablering av en villreinutstilling ved fjellmuseet vil være positivt for barn og unge.

Planen er at det skal lages et formidlingsopplegg som kan brukes ved besøk av eksempelvis skoleklasser. Det kan gjøre Sirdal fjellmuseum til et naturlig valg for temadager innen natur og miljø for lokale skoler og tilreisende. Utstillingen kan legge grunnlag for økt aktivitet på museet, og for aktivitet ute. Sirdal Fjellmuseum kan bli en aktør i “den kulturelle skulesekken”