Home>Front>Konkursen kan bli innstilt
Et bilde som inneholder tekst, logo, Font, symbol Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Konkursen kan bli innstilt

Første skiftesamling av konkursen til Sirdal Hytteformidling, ble behandlet i Sør-Rogaland Tingrett i Egersund torsdag. Bobestyrer Lars Martin Ramsland skriver at hvis ikke boet tilføres midler, vil behandlingen måtte bli å innstille i henhold til konkurslovens § 135, så snart lønnsforholdene til den ansatte er avklart.

Skal en komme videre med kontroll av de økonomiske transaksjonene som har skjedd, anses det nødvendig å oppnevne borevisor, opplyser Ramsland.

Sirdal Hytteformidling AS ble begjært konkurs i juni av skatteetaten. Årsaken til begjæringen skyldtes at selskapet skyldte 580.000 kroner i merverdiavgift og skatt.

Bobestyrer var eneste som møtte i tingretten sammen med dommeren.

Av foreløpig innberetning av konkursboet kan nevnes:

Formålet var å drive hytteformidling, herunder utføre tilknyttede tjenester som rengjøring og vaktmesteroppgaver og hva dermed står i forbindelse med dette samt delta i andre virksomheter.

Annonse

Sirdal Hytteformidling er 100 prosent eid av Kamil Szuster. Han har vært daglig leder og styreleder i selskapet. Szuster er også oppgitt å være styreleder og daglig leder i Agder Hytteservice AS og Visit Sirdal AS samt styreleder i SV Drift og Catering AS.

Szuster eier 100 prosent av Visit Sirdal AS som igjen eier 50 prosent i Agder Hytteservice AS og 50 prosent i SV Drift og Catering AS. Szuster oppgir at han nå arbeider som kokk i sistnevnte selskap.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, smil, mann

Automatisk generert beskrivelse

Kamil Szuster.

Historikk

Kamil Szuster opplyser at han hadde inngått kontrakter med et betydelig antall hytteeiere om utleie av deres hytter i Sirdal. Ved avslutning av virksomheten skal det ha vært rundt 35 løpende kontrakter.

Regnskapene for 2020 og 2021 viser overskudd og positiv egenkapital. Pandemien, sammen med økte strømkostnader og reparasjon av et våpen, førte til at selskapet kom på etterskudd økonomisk. Han skal ha vært utsatt for aktiv pågang av hytteeiere som krevde sin leie. Betalinger har skjedd uten god økonomisk styring og til slutt ble den økonomiske situasjonen kaotisk og uhåndterlig.

Kamil ansatte i desember 2022 Paulina J. Skaruch for å vaske hytter etter utleie. Da driften mer eller mindre kollapset våren 2023, tilbød han Paulina å overta de løpende leieforholdene. Hun kjøpte, ved kontrakt signert av Paulina den 23. mars i år til avtalt kjøpesum 400.000 kroner, det som svarer til innholdet i selskapet.

Kontrakten setter 1. april som dato over overdragelse av løpende avtaler mellom Sirdal Hytteformidling og hytteeierne. Paulina har organisert sin virksomhet i selskapet Sirdal Holiday Homes AS.

Ifølge kontrakten skulle Paulina overta fire domener på internett, men to av disse viser seg å være ulovlige. Hun har heller ikke fått tilgang til Facebook- og Instagram-kontoene slik det var avtalt.

Mange hytteeiere har henvendt seg til bobestyrer. De har sammenfallende beretninger om en hytteformidler som tar inn leieinntektene fra leietakerne, men ikke formidler oppgjør til dem som hytteeiere. Det vises til fordringer hvor det fremkommer krav fra ni hytteeiere på mellom 30.000 kroner til 275.000 kroner.

Enkelte hytteeiere har vært i kontakt med politiet. De mener seg utsatt for bedrageri som må straffeforfølges.

Paulina Jolanta Skaruch har vært ansatt i selskapet siden desember 2022. Hun skulle ifølge kjøpekontrakten overta kontraktene ved hytteeierne 1. april. Det kom imidlertid ingen inntekter til henne for april måned, mens hun på sin side fortsatte å vaske de utleide hyttene i henhold til avtalt instruks. Paulina mener derfor at hun reelt var ansatt i firmaet fram til 1. mai og hun krever lønn også for april måned. Hun har også gjort gjeldende krav på feriepenger for hele ansettelsesperioden.

Et bilde som inneholder person, Menneskeansikt, klær, stol

Automatisk generert beskrivelse

Paulina Jolanta Skaruch fortvilet over utviklingen.

_