Home>Nyhet>Kunnskapsbasert avgjørelse
Et bilde som inneholder himmel, natur, utendørs, sky Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Kunnskapsbasert avgjørelse

Av Per Ove Skorpen

Daglig leder, Norsk Vind

Vindkraft er blitt et stort diskusjonstema både lokalt og nasjonalt. Det er et polariserende emne, der synspunkter ofte formuleres med store bokstaver. Det er kun en grundig utredning som vil gi et solid fundament for å ta en kunnskapsbasert avgjørelse om hvorvidt et prosjekt bør gis konsesjon eller ikke.

Å bygge vindkraft på land har sin pris, men de positive ringvirkningene kan bli noe underkommunisert. En utnyttelse av kommunenes verdifulle vindressurser vil gi grunnlag for en betydelig verdiskaping.

Prosjektet forventes å utbetale ca 60 millioner kroner årlig til grunneiere og vertskommuner, midler som virkelig vil kunne etterlate positive fotavtrykk i lokalsamfunnet. Vi ser fra andre prosjekter at grunneiere gjennom sin kompensasjon har kunnet investere i gårdsdrift og sikre denne for neste generasjon. På samme måte vil kommunene få midler til disposisjon som kan sikre velferdsgoder til innbyggerne.

I tillegg ønsker vi å tilby en gunstig fastprisavtale for strøm til alle private husholdninger i vertskommunene. Med en strømpris på 38 øre per kWh søker vi å gi håndgripelig nytte til de som har vindkraftverket i sin kommune.

Annonse

En viktig dimensjon i totalbildet er vertskommunenes styringsrett over prosjektet. Regjeringen vedtok nylig at vindkraft på land også skal behandles gjennom plan- og bygningsloven. Det gir vertskommunene styringskontroll og sikrer dermed at kommunene har begge hendene på rattet når de endelige beslutningene skal tas. Men som alltid kan en velinformert avgjørelse bare tas når alle sider av saken er nøye vurdert.

Vi oppfordrer derfor sterkt til å se forbi polariseringen og sette søkelys på å utarbeide et faglig kunnskapsgrunnlag. En utredning vil gi muligheten til å forstå alle fordeler og ulemper ved en eventuell etablering av vindkraftprosjektet, og det vil gi lokalpolitikerne den nødvendige informasjonen de trenger for å ta en ansvarlig avgjørelse som hensyntar både lokalsamfunnets velferd og miljø.