Home>Front>Mindre trafikk både på fv 450 og 468
Et bilde som inneholder utendørs, vei, kjøretøy, Landkjøretøy Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Mindre trafikk både på fv 450 og 468

Da tallene for ferietrafikken i juli ble kjent, med mindre gjennomgangstrafikk, skapte det debatt. Siden trafikktellingene ved fylkesvei 450 ved bommen på Øvstabø, viste en nedgang på 5.660 passeringer i juli hevdet flere at det var større trafikk via Tonstad.

Det er imidlertid ikke riktig. Fylkesvei 468 fra Tonstad til GP-rundkjøringen, hadde også nedgang i trafikken. 899 færre biler kjørte denne strekningen i juli og til sammen var det 27.838 biler viser trafikktellingene for juli. Jan Ove Hjemlestad ved Agder Fylkeskommune bekrefter disse tallene overfor Sirdalmedia.

Fylkesvei 468 hadde følgende trafikk i juli mellom Tonstad og GP-rundkjøringen:

2023: 27.838

2022: 28.737

2021: 30.628

Annonse

2019. 26.939

Fylkesvei 450 ved bommen på Øvstabø hadde følgende trafikktellinger:

2023: 52.140

2022: 57.800

2021: 63.357

2019: 53.169

Hjemlestad sier at tallene i 2019 er de mest realistiske som sammenligning, før og etter koronapandemien. Det gir det mest korrekte bilde av trafikkmønsteret. De andre årene har det vært visse årsaker til påvirkninger som er litt unormale.

Følges 2019-tallene, er det minus 1.029 biler i årets juli sammenlignet med 2019 på fylkesvei 450 eller Hunnedalsveien. På fylkesvei 468 fra Tonstad til GP-rundkjøringen vil det være 899 flere biler sammenlignet årets tall med 2019.

Foto: Ved Dorgefossen er det populært å stoppe og campe for turistene.

Et bilde som inneholder tekst, kart, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Årets julitall viser mindre trafikk gjennom Hunnedalsveien Fv 450 og fra Tonstad til GP-rundkjøringen på Fv 468.

Samferdsel

Mindre trafikk både på fv 450 og 468

Da tallene for ferietrafikken i juli ble kjent, med mindre gjennomgangstrafikk, skapte det debatt. Siden trafikktellingene ved fylkesvei 450 ved bommen på Øvstabø, viste en nedgang på 5.660 passeringer i juli hevdet flere at det var større trafikk via Tonstad.

Det er imidlertid ikke riktig. Fylkesvei 468 fra Tonstad til GP-rundkjøringen, hadde også nedgang i trafikken. 899 færre biler kjørte denne strekningen i juli og til sammen var det 27.838 biler viser trafikktellingene for juli. Jan Ove Hjemlestad ved Agder Fylkeskommune bekrefter disse tallene overfor Sirdalmedia.

Fylkesvei 468 hadde følgende trafikk i juli mellom Tonstad og GP-rundkjøringen:

2023: 27.838

2022: 28.737

2021: 30.628

2019. 26.939

Fylkesvei 450 ved bommen på Øvstabø hadde følgende trafikktellinger:

2023: 52.140

2022: 57.800

2021: 63.357

2019: 53.169

Hjemlestad sier at tallene i 2019 er de mest realistiske som sammenligning, før og etter koronapandemien. Det gir det mest korrekte bilde av trafikkmønsteret. De andre årene har det vært visse årsaker til påvirkninger som er litt unormale.

Følges 2019-tallene, er det minus 1.029 biler i årets juli sammenlignet med 2019 på fylkesvei 450 eller Hunnedalsveien. På fylkesvei 468 fra Tonstad til GP-rundkjøringen vil det være 899 flere biler sammenlignet årets tall med 2019.

Foto: Ved Dorgefossen er det populært å stoppe og campe for turistene.

Et bilde som inneholder tekst, kart, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Årets julitall viser mindre trafikk gjennom Hunnedalsveien Fv 450 og fra Tonstad til GP-rundkjøringen på Fv 468.