Home>Nyhet>Mot nye vindmøller i Sirdal
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, mann Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Mot nye vindmøller i Sirdal

Leserinnlegg av

Øystein Tjørhom

Fjerde listekandidat 

Sirdal Høyre

Vindkraft har blitt en meget stor sak i kommunevalget i Sirdal. Det er mange som er opptatt av dette som er både for og imot. Personlig synes jeg det er litt synd at denne nå tar så stor plass, når det er mange andre ting som er vell så viktig!

Annonse

Når det er sagt har Sirdal Høyre blitt beskyldt for å ikke ta standpunkt til vindmøller. Vi har et relativt klart standpunkt til vindmøller. Sirdal Høyre er avventende til å ta nye områder i bruk. Sirdal Høyre har også sagt at de representantene som kommer inn, vil få stemme det de ønsker, både for og imot.

Jeg står på fjerde plass på Høyres liste og har gitt et veldig tydelig standpunkt til hvor jeg står. Når det ble spurt om innspill til Nasjonal vindmølleplan var jeg en av få, som faktisk sendte inn innspill til denne og var da imot flere områder.

Mitt standpunkt til nye områder med vindmøller i Sirdal er nei, jeg er imot Bergehei og Skreå, men selv om jeg er imot så bør vi respektere andres syn på vindmøller. Jeg har derfor ikke noe som helst imot at noen ønsker å få mer informasjon om områdene for å klare å bestemme seg. Ikke nok med det, kanskje det da faktisk blir et enstemmig kommunestyre imot en utbygging.  Da vil det gå betydelig flere år før dette kommer opp igjen, enn om halve kommunestyret sier nei til konsekvensutredning.

Jeg vil at mitt nei skal gjøre at det ikke blir mer snakk om vindmøller i Sirdal på nye områder om jeg kommer inn i kommunestyret.

Det er kommet klare nye regler for hvordan prosessene for vindmølleparker skal gjennomføres. Det er i dag kommunen som sier ja eller nei både før og etter at konsekvensutredningen er laget. Et enstemmig kommunestyre etter at denne er gjort, vil gi et klarere nei, etter min mening. Dette vet vi selvsagt ikke om det blir, men det er vertfall større sjanse enn i en sak om konsekvensutredning.

Sirdal har allerede en vindmøllepark i dag. Si Tonstad vindpark kom med en plan på å bygge fem til i samme område, de skulle bygges slik at det er minimale inngrep i naturen, og til liten plage for lokalbefolkningen. Sirdal kommune blir eksempelvis tilbudt 1 million kroner i året per mølle, per år. Hvorfor skulle vi si nei til disse? Området er i dag omgjort til en industripark og hva gjør det da å eventuelt bygge noen til? De må selvsagt konsekvens- utredes før det kan tas en beslutning og skal selvsagt ikke bygges om det blir store konsekvenser av dem, men da må vi ha informasjon til å ta en beslutning.

I onsdagens debatt i Sirdal var Per Øyvind Grimsby klar på at han ikke vil se en vindmølle til i Sirdal, kun ny vannkraft utbygging. Jeg klarer ikke da å se helt miljøprinsippet i dette som Sirdal venstre er så opptatt av. Når Sira Kvina går inn i verneområdet med store maskiner og tar ut store steinmasser i verneområdet er det helt greit, akkurat som om dette ikke påvirker naturen og villreinen mer enn om jeg tar på meg skiene og sitter på flere kilometers avstand og ser på den. Misforstå meg rett, jeg er særdeles for å bygge ut mer vannkraft og synes dette er svært bra for både lokalsamfunnet og storsamfunnet. Vi har i dag fått mye av konsekvensene med å bygge vannkraft. Derfor kan vi også gjøre mer av dette uten at hele samfunn må under vann og ikke få den største konsekvensen som allerede er tatt, men er det da ikke det samme som å bygge en til vindmølle i allerede eksisterende vindmøllepark hvor de store miljø ødeleggelsene alt er tatt?