Home>Front>«Nok er nok» i 2019
Et bilde som inneholder person, klær, Menneskeansikt, vegg Automatisk generert beskrivelse
Front

«Nok er nok» i 2019

«Nok er nok», sa daværende ordfører, Thor Jørgen Tjørhom (Sp) under folkemøtet på Tonstad 24. august 2019, før kommunevalget for fire år siden. Han avviste alle forslag til nye vindmølleprosjekt. Folkeaksjonen mot vindmøller arrangerte møtet. Onsdag er det Sirdal Næringsforening som inviterer til valgdebatt.

Tjørhom og hele formannskapet reiste den gangen (i 2019) inn til hovedkontoret til NVE i Oslo og klaget på innspill og manglende involvering av planutredningen og gjennomføringen. Kritikken gikk på at endelig vedtak fra NVE berørte kommuner, Flekkefjord og Sirdal hadde vært involvert, noe som ikke var tilfellet her.

  • Det foreligger per nå ikke noe politisk vedtak i kommunen, der vi gjennom kommuneplan arbeid, eller annen avklaringer har behandlet dette prinsipielt, sier Tjørhom.

Nå har kommunene fått ansvaret til å behandle søknader om vindmølle-kraftutbygging etter plan- & bygningsloven. – Da må vi ta søknadene på alvor og behandle dem deretter. Konsekvensene tror jeg blir de samme, med et negativt resultat og avslag, sier Tjørhom, som ikke liker populistiske vedtak og å si nei til utbygging av vindmøller uten behandling.

Tjørhom er mot utenlandsk eierskap, naturinngrepene og totaliteten. Han ønsker heller å øke vannkraftutbyggingen.

Foto: For fire år siden tok vi dette bildet under folkemøtet, hvor debattleder Morten Helliesen intervjuet ordfører Thor Jørgen Tjørhom.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, Kinn

Automatisk generert beskrivelse

Styreleder Inge Oliversen.

Annonse

Sirdal Næringsforening fikk i juni gjennomført et interessant møte med presentasjoner av de aktuelle vindkraftprosjektene og motforestillinger til disse.

SNF ønsker at slike saker skal belyses med fakta og konsekvensanalyser. Beslutningsgrunnlaget må være transparent og gjennomarbeidet, og så får politikerne bestemme. En fryktbasert beslutningsprosess med grunnlag i allslags skrekkscenarier tjener ikke medlemmenes interesser.

SNF har medlemmer både blant tilhengere og motstander av vindkraftutbygginger. Staten har gitt kommunene sterkere styring med vindkraftprosjekter så Sirdal kan selv bestemme hvordan de enkelte prosjekter skal behandles. En utredning betyr ikke et ja til søknadene, men sikrer at alle fakta og konsekvenser kommer på bordet. Men enten man er for eller mot vindkraft, så skal et mindretall altså ha respekt for beslutningen og leve videre etter vedtaket.  Erfaringene tilsier at gode beslutningsprosesser gir mer robuste konklusjoner og hindrer utallige omkamper i ettertid. Sånn sett kan man kanskje si at prosessen fram til beslutning i Sirdal blir like viktig som selve konklusjonen?

Opptakten til onsdagens valgdebatt på kulturhuset på Tonstad vil dreie seg mye omkring vindkraftutbygging. Men Sirdal Næringsforening vil også ha debatt om andre temaer, som;

  • Hva skal til for å gjøre Sirdal til en enda triveligere kommune å bo i?  Hva er vi fornøyd med og hva mangler per i dag?
  • Hva vil partiene gjøre for å sikre et godt mangfold blant innbyggerne i Sirdal og hva bør gjøres for å hindre fraflytting?
  • Skal kommunen ha en rolle i næringsutvikling og i tilfelle hva vil partiene da satse på?
  • Hva blir partienes viktigste prioriteringer i kommende valgperiode?

Styret har fått mange gode innspill som tas med til debatten, men det vil også bli god anledning til å stille spørsmål fra salen. Send gjerne inn spørsmål på forhånd til post@sirdalnaeringsforening.no

Et annet viktig tema er kommunale og private tomter til hvilken pris. De fleste bygdene i Sirdal har en mye større utfordring med pristap på boliger enn det kommunesentrum Tonstad har. Øvre Sirdal har i hytteområdene fordelen ved at boliger også kan brukes som fritidsboliger, men hvem vil selge billige boligtomter når samme tomt kan brukes som en godt betalt hyttetomt?

Hele saken dreier seg om at kommunen i 2011 ga private utbyggere rammebetingelser som skulle likebehandle private med kommunale boligfeltutbyggelser. Det var et samlet politisk ønske om at private burde overta og tilrettelegge for boligtomter i Sirdal. To aktører på Tonstad våget seg inn på og investerte tid, penger og eiendommer for å tilrettelegge for tiltrengte flotte og rimelige tomter.

Endre Haukelid, ved firmaet E. Haukelid Holding AS på Tonstad har nå stevnet Sirdal kommune for Sør-Rogaland Tingrett. Det gjelder erstatningssøksmål etter at Sirdal kommunestyre 23. januar, med ti mot ni stemmer, vedtok at tomter i Knausane Boligfelt som koster en million kroner å opparbeide, nå selges for 500.000 kroner, samtidig som det gis «byggestøtte» på 300.000 kroner. Det betyr netto 200.000 kroner pr tomt.