Home>Nyhet>Ønsker å fortsette prosessen
Et bilde som inneholder kart, tekst, atlas Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Ønsker å fortsette prosessen

Vi ber Sirdal kommune om å fortsette prosessen. Vi ønsker å få lov til, innenfor rammen av konsesjonsprosessen, å produsere og presentere alle detaljer og fakta, om eventuelle fordeler og ulemper ved prosjektet som kreves for at kommunen skal kunne fatte sin beslutning basert kun på fullstendig informasjon, skriver Skreå Grunneierlag i en pressemelding angående de 50 planlagte vindmøller ved Tomannsbu.

  • Opplevelsen av friluftsliv vil bli påvirket av en etablering. Det skal ytes erstatning for å utvikle og ivareta naturopplevelsen og naturen selv.
  • Det er ikke mulig å bygge vindkraft uten at den er synlig. Ideen om SG Energy Park og utvidelsen av den er basert på det faktum at svært få innbyggere vil se vindparken fra hjemmene sine. De nærmeste tettstedet Sinnes ligger ca 15 km fra vindparken med betydelige visuelle terrenghindringer mellom boligene og området. Tonstad og Skreå vil ikke ha noe visuelt inntrykk.
  • Lyd fra vindturbiner anses som begrenset fordi avstand og terreng demper. De nærmeste husene er grunneiernes egne.

Vindkraft vekker følelser og berører områder utenfor våre eiendommer. Vi har derfor tatt et samfunnsmessig og økonomisk ansvar gjennom klare krav: Prosjektet må betale en betydelig økonomisk avgift til Sirdal kommune og næringsliv. Friluftsliv må også kompenseres for vindkraft. Vi er sikre på at et godt gjennomtenkt prosjekt kan være en klar fordel for innbyggerne i Sirdal. Grunneiernes krav til vindkraftprosjektet betyr rundt 50 millioner kroner i året til Sirdal kommune i gjeldende planer.

Derav hvis prosjektet realiseres kommer det til å bli etablert et fond som har som formål å støtte lokale lag og foreninger med en sum av 500 000 kroner hvert år. Fondet kan gå til alt fra støtte til løypekjøring, snøscooter løype for ungdom, til veteranbil klubben, alle kan søke om støtte, skriver Skreå Energipark i meldingen.

Foto: Skreå Energipark er planlagt mellom Hunnedalen og turistforeningens hytte, Tomannsbu.