Home>Nyhet>Overraskende mange mottar bistand
Et bilde som inneholder innendørs, person, vegg, møbler Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Overraskende mange mottar bistand

Etter den siste reportasjen vi hadde med Sirdalskameratene, ble vi nokså overrasket over at omkring 200 personer mottar mat ukentlig. Vi tok kontakt med NAV Lister for å få en oppdatering og de reelle tallene for denne gruppe mennesker.

Bente Haugland, leder NAV Lister, svarte følgende på vår henvendelse, etter at hun hadde lest reportasjen.

Prisøkning og renteøkning har ført til at mange flere sliter økonomisk. Sluttsummen på kvitteringen i matbutikken stiger, og alt blir dyrere. Mange har begynt å kjenne på en reallønnsnedgang.

Det er likevel overraskende at så mange som opptil 200 personer mottar bistand fra Sirdalskameratene ettersom vi i NAV ikke har opplevd den samme økningen hverken av personer som søker om stønad fra oss, eller økonomisk rådgivning.

Parallelt med dyrtiden som vi nå ser, har historisk mange kommet seg i arbeid. Sirdal har fylkets laveste ledighet med historiske 0,3%, og har lav andel barnefattigdom sammenlignet med resten av fylket og landet. I følge offentlige statistikker er det under 10 barn i Sirdal kommune som bor i husholdninger med såkalt lavinntekt (kilde:boligsosialmonitor.husbanken.no).

Sirdalskameratene viser til at det i tillegg til sirdøler, også er personer fra Polen og Ukraina som mottar matkasser. Jeg vil anta at det er polske som er kommet til Norge som arbeidere og er i jobb. Ukrainske flyktninger som blir bosatt i Sirdal har rett og får utbetalt introduksjonsstønad fra NAV tilsvarende 2 x grunnbeløpet i folketrygden, totalt kr. 237 240 pr år. Denne satsen er den samme for alle kommuner i Norge. I tillegg mottar de barnetrygd og bostøtte fra Husbanken, og vi gir også støtte til dekning av utstyr og fritidsaktivitet til alle vi bosetter som flyktninger i kommunen.

Annonse

Det er først og fremst det offentlige ved sosialtjenesten i NAV sitt ansvar å sikre livsoppholdet. Matkasser eller andre ordninger fra frivillige organisasjoner som Sirdalskameratene erstatter ikke nødhjelp eller annen økonomisk bistand fra NAV, men vil i tilfeller kun være et supplement.

Det er vanskelig å illustrere eller tallfeste hvem som har krav på sosialhjelp fra NAV, ettersom dette vil være en individuell vurdering. Jeg vil likevel oppfordre de som opplever å ha en vanskelig økonomisk hverdag om å ta kontakt, i NAV Lister tilbyr vi gratis økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning.

Foto: Bente Haugland, leder av NAV Lister.