Home>Front>Rovfiske i elveosen
Et bilde som inneholder utendørs, transport, himmel, fartøy Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet forts.

Rovfiske i elveosen

I elveosen, der hvor elva Sira renner ut i Sirdalsvatnet på Tonstad, er det blitt en yndet plass for sportsfiskere. De kommer fra fjernt og nært. Og de får fisk opptil to kilos klassen.

Noen driver døgnfiske, fileterer og leverer til en bil som daglig henter og laster opp for daglig levering. Vår tipser kaller dette rovfiske. Sirdølen som er en ivrig ørret- og laksefiske synes dette er usmakelig. Vedkommende etterlyser tilsyn og vil gjerne få stoppet den slags «industri-fiske».

Sirdalmedia kontaktet en av de som har fiskerett i Sirdalsvatnet.

  • Tidligere har det vært en og annen fisker og vi synes det er fint at barn og unge kan få sin første ørret i Sirdalsvatnet. Men nå er fisket så omfattende at vi må vurdere tiltak for å begrense fisket som foregår, sier Kolbein Fintland, en av grunneierne med fiskerettigheter.

Samtidig understreker han at fiskerettighetene er regulert, og at det er ikke fritt fram å fiske uten tillatelse.

  • I sommer hadde jeg to garn stående ute fra klokka 2100 om kvelden til klokka 0800 neste morgen. Da var fangsten fire sluker i det ene garnet og seks i det andre, og garna ødelagt. Nå er det mange som tar seg til rette uten tillatelse.

Foto: Kolbein Fintland har båtplass like nedenfor terskelen i elva.

Et bilde som inneholder agn, gulv, innendørs, tannhjul

Automatisk generert beskrivelse

Da Kolbein Fintland hadde garn ute i sommer, var det ti sluker med på «kjøpet».

Annonse

De øvrige som deler fiskerettighetene, er foruten Kolbein, Odd Arild Fintland, Kent Seland og Anne Grethe Bjunes Åsemoen/Kenneth Åsemoen. De kalles Fintland Fiskeri og har 50 prosent av fiskerettighetene. Den andre halvparten tilhører Prestegården eller Opplysningsvesenets fond. Fiskerisonen strekker seg fra «Terskelen» og ut til Nykkheller i Sirdalsvatnet.

Alle disse innehaverne har rett til båtplass fra terskelen i elva og ut i vannet. Kolbein er den eneste som har fått tinglyst båtplass og opptrekk for båt.

Etter at Norsk Ørret fikk konsesjon til å ha oppdrettsanlegg i Sirdalsvatnet, har den ville ørretmengden tatt seg mye opp. Det skyldes nok at fisken får ekstra mat rundt merene.

Et bilde som inneholder utendørs, tre, natur, strand

Automatisk generert beskrivelse

Det er populært å være sportsfisker i Sirdalsvatnet.

Opplysningsvesenets fond eller Prestegården har inngått en ensidig avtale med Norsk Ørret om landingsanlegg, hvor det er bygget kai og hvor ørreten kommer på land når de skal ta opp fisk. Grunneierne av Fintland Fiskeri er utelatt fra avtalen. I oktober kommer imidlertid denne saken opp i Jordskifteretten, omkring rettighetene og lovligheten av avtalen.

Utgangen av elva Sira har alltid vært en god fiskeplass for ørret. I gamle dager forteller Kolbein at grunneierne hadde rettigheter til å sette landnot. Nå er det helst fiskestang og sluk som benyttes, men innimellom bruker grunneierne garn ved fiske.

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, kjøretøy, person

Automatisk generert beskrivelse

Kolbein Fintland har båtplass i overgangen fra elva til Sirdalsvatnet.