Home>Front>Uenighet om visualisering
Et bilde som inneholder utendørs, himmel, tre, plante Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Uenighet om visualisering

Daglig leder, Per Ove Skorpen i Norsk Vind som vil bygge ut Bergeheia Vindkraftverk, er uenig med «Nei til vindkraft i Sirdal og Lund» sin visualisering. Det har oppstått uenighet om visualiseringen og Skorpen har sendt en melding til kommunestyrerepresentantene i Sirdal med sin fremstilling og visualisering av fem punkter.

Vi ser at «Nei til vindkraft i Sirdal og Lund» i disse dager formidler en visualisering av Bergeheia vindkraftverk. Visualiseringen synes dessverre ikke å være utført på en faglig forsvarlig måte. I hovedsak fremgår det tydelig at det er valgt urealistiske dimensjoner på tårn og vingeblader. I tillegg er vindturbinene illustrert som fullt solbelyst, noe som ikke stemmer overens med solvinkelen i bakgrunnsbildet. Dette gir urealistiske forutsetninger og er ikke i tråd med faglige anbefalinger for fotorealistiske visualiseringer. For mer informasjon henvises til NVEs oppsummering av temaet her: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-konsesjon/er-visualiseringer-av-vindkraftverk-realistiske.

På oppdrag fra Norsk Vind AS har Norconsult utarbeidet 5 visualiseringer av Bergeheia vindkraftverk. Turbinene som er lagt til grunn har en effekt på 6 MW, tårnhøyde på 150 m og en rotordiameter på 170 m. Norconsult representerer et solid faglig miljø som har gjort en lang rekke visualiseringer av vindkraftverk. Vedlagt følger et dokument som viser de ulike fotostandpunktene og tilhørende visualiseringer. Visualiseringen fra Tonstad sentrum er også supplert med et eget bilde hvor vegetasjon og flagg er fjernet slik at de ikke skygger for sikten mot turbinene, ref eget bilde vedlagt.

Vindkraft engasjerer og på mange måter er det bra. Samtidig er det da vesentlig at den informasjonen som gjøres tilgjengelig er faktabasert og således representerer riktig kunnskap. Myndighetene har nå fått på plass en forbedret prosess for konsekvensutredning av vindkraftprosjekter. Norsk Vind mener at det beste vil være at man gjennomfører en konsekvensutredning av planene etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Da vil man få et prosjektspesifikt faktagrunnlag fra faglig uavhengige eksperter som vil danne grunnlaget for å ta en kunnskapsbasert avgjørelse om hvorvidt kommunen ønsker å gå videre med prosjektet eller ei. Et ja til utredning nå betyr IKKE at kommunen har gitt fra seg muligheten til å si nei til prosjektet hvis man oppfatter at konsekvensene blir for store.

Norsk Vind gjør oss gjerne tilgjengelige for å bidra med mer utfyllende informasjon om prosjektet og ønsker derfor gjerne å møte de ulike partigruppene i nærmeste fremtid.

Et bilde som inneholder kart, tekst, skjermbilde, atlas

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder utendørs, panorama, himmel, tre

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, gress, benk

Automatisk generert beskrivelse

Fra Tonstad sentrum kan vindmøllene ses over Sirdalsheimen.

Annonse

Et bilde som inneholder utendørs, panorama, vindmølle, landskap

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, sky, tre

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tre, himmel, gress, utendørs

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tre, utendørs, sky, panorama

Automatisk generert beskrivelse