Home>Front>Uleberg har søkt permisjon i politiet
Et bilde som inneholder utendørs, kjøretøy, klær, Landkjøretøy Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Uleberg har søkt permisjon i politiet

Jon Uleberg (43 år), politikontakt i Sirdal kommune, har søkt permisjon fra stillingen i Sør-Vest Politidistrikt og slutter dermed i politiet for ett år i denne omgang. Uleberg skal begynne i ny stilling hos Norhard AS på Tonstad.

  • Der skal jeg begynne som prosjektleder, jeg regner med at det blir en bratt læringskurve, sier Uleberg, som nettopp har kommet hjem fra noen dager på reinsdyrjakt.

Han uttalte til Sirdalmedia 1. juni at det var en kjempebelastning å være politikontakt for to kommuner (Sirdal og Bjerkreim) og samtidig ha vakttjeneste hver tredje helg for Dalane-regionen.

Jon Uleberg har vært sykemeldt siden intervjuet i juni. Han regner med å begynne igjen i politiet i september. Permisjonen starter 1. oktober.

1. mai ble han beordret til å være politikontakt for både Sirdal og Bjerkreim kommuner. Ifølge samarbeidsavtalene mellom kommunene og Sør-Vest Politidistrikt forplikter politiet å ha åpent tre dager hver uke.

Når du er politi alene i en kommune, blir du stadig stoppet og kontaktet av publikum. Henvendelsene er mer enn i de tre dagene. En svært krevende jobb, når du i tillegg har vakttjeneste hver tredje helg ved Egersund politistasjon for Dalane-regionen. 150 prosent jobb er uutholdelig.

Uleberg måtte ta over politikontakt-jobben i Bjerkreim, siden vedkommende der var innvilget ett års permisjon for å jobbe i det private næringsliv.

Annonse

Når det er utrykninger til brann og ulykker er som regel Sirdal Brann & Redning først til skadestedet. Da må brannmannskapet lede arbeidet på skadestedet, noe som egentlig er politiets jobb. Det kan bety ekstra kostnader for kommunen ved å forlenge deres opphold på skadestedet, til politiet eventuelt kommer.

Brannmannskapene opplever gjerne utagerende og voldelige episoder, noe som ikke er intensjonen, og som de heller ikke har utdannelse til. I verste fall kan dette resultere i vanskeligere rekruttering til det frivillige deltidsmannskapet i Sirdal.

Uleberg har vært politi i Sirdal siden 2004.

Foto: Jon Uleberg har søkt permisjon fra politiet.