Home>Front>Vilje til skilting ved Nessefossen
Et bilde som inneholder utendørs, folk, vann, gruppe Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet Nyhet forts.

Vilje til skilting ved Nessefossen

Der vises nå vilje blant grunneierne til skilting ved badeplassen Nessefossen i elva Sira, mellom Tjørhom og Sinnes, opplyser John Birkeland, kommunalsjef for samfunn i Sirdal kommune, til Sirdalmedia.

  • Vi skal nå jobbe med tekstforslag og plassering, sier Birkeland, som beklager at det ved nestenulykken for to år siden, ikke ble svart på henvendelsen til kommunen.

Drukningsulykken for en 61-åring i Nessefossen sist lørdag har oppskaket både fastboende og hytteturister som vanligvis bruker badeplassen når vannstanden tillater det.

Den siste uken har det kommet fram mange råd. Ikke minst om vannstanden som må vurderes før en eventuelt bader på dette stedet.

Ser vi på de to bildene i denne reportasjen er det stor forskjell på vannstanden. Det øverste bilde ble tatt 23. juli for to år siden. Da vrimlet det med folk som elsket å bade her. Da var det nesten på minste vassføring. Det andre bilde ble tatt forrige lørdag ettermiddag da drukningsulykken fant stedd. Da var det mange barn til fastboende som ikke fikk lov til å bade der.

I tillegg har fastboende kjentfolk og dykkereksperter kommet med en del råd.

  • Vannstanden er vesentlig, om den er høy eller lav.
  • Strømmen, om den virker sterk eller rolig.
  • Jettegryta, den kan være svært skummel.
  • Fastboende har fått lærdom gjennom generasjoner fra dette stedet.
  • Hytteturister har ikke samme kjennskap som fastboende. Her trenger du erfaring.

Det er mange som hevder at det trengs skilting om de farene som kan være forbundet med å bade på dette stedet. I tillegg kan det være nødvendig med en livbøye, for der følger det tau med.

Annonse

Etter ulykken forrige lørdag kom Brynjar Østrem, redningsdykkerleder i Rogaland Brann & Redning, med følgende kommentar til Sirdalmedia:

  • Prosentvis er det høyere andel ulykker og drukninger i elver ved bading, enn bading i vann eller sjø.
  • Det er farligere å bade i en elv på grunn av sterke strømninger, sterke krefter av rennende vann og en dyp jettegryte med utgravinger her i dette tilfelle.

Ifølge Østrem skal en vurdere vannføringen i elva før en eventuelt hopper uti. I den vurderingen bør du også kunne lese om elva er farlig eller ikke, før du bader der.

Foto: Dette badebilde ble tatt i Nessefossen 23. juli 2021. Her kan du se at vannføringen er lav.

Et bilde som inneholder utendørs, vann, foss, elv

Automatisk generert beskrivelse

Dette bildet ble tatt forrige lørdag, da var det høy vannstand.

Et bilde som inneholder utendørs, foss, person, Shorts

Automatisk generert beskrivelse

Lav vannstand 23. juli 2021 da ungdommene hoppet og koste seg i Nessefossen.