Home>Nyhet>Avstemming om ordførervervet
Et bilde som inneholder person, klær, mann, computer Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Avstemming om ordførervervet

Jonny Liland (ap) ble valgt som ordfører i Sirdal kommune under det konstituerende møtet. Han fikk 11 stemmer, Thor Jørgen Tjørhom (sp) fikk 8 stemmer. Isak A. Liland (h) fortsetter som varaordfører.

Det blir en mannsdominert forsamling. I kommunestyret er det fem kvinnelige medlemmer eller 26,3 prosent. Formannskapet får bare en kvinne, det er 20 prosent. Med forholdstallsvalg er det lovlig, men det viser at kjønnskvoteringen ikke følges helt opp som ønskelig. Kontrollutvalget vil også ha en kvinne eller 20 prosent.

Foto: Isak A. Liland (h) og Jonny Liland (ap) fortsetter som varaordfører og ordfører.

Formannskapet (5 medlemmer)

Ordfører, Jonny Liland (ap), varaordfører, Isak A. Liland (h), Thor Jørgen Tjørhom (sp), Rolf Marthon Hompland (krf), Siri Ovedal (ap).

Varamedlemmer: Rolv Guddal (ap), Astrid Bjordal Rydland (ap), Terje Moen (h), Øystein Tjørhom (h), Kari Kvæven (sp), Siri Fidjeland (sp), Ingvar Sele (krf), Anne Karin Liland (krf).

Annonse

Kontrollutvalget

Leder, Kåre Ø. Todnem (sp), nestleder, Jøren-Ola Ousdal (h), Egil Netland (krf), Torhild Ovedal (ap), Andreas Netland (ap).

Kommunestyret i Sirdal (5 kvinner/26,3 %)

Arbeiderpartiet (6 medlemmer)

Jonny Liland

Astrid Bjordal Rydland

Siri Ovedal

Andreas Netland

Rolv Guddal

Stein Ivar Sinnes

Høyre (3 medlemmer)

Isak A. Liland

Terje Moen

Øystein Tjørhom

Senterpartiet (5 medlemmer)

Thor Jørgen Tjørhom

Siri Fidjeland

Kari Kvæven

Kåre Øgård Todnem

Andreas Liland

Kristelig Folkeparti (3 medlemmer)

Rolf Marthon Hompland

Ingvar Sele

Anne Karin Liland

Venstre (1 medlem)

John Marius Ousdal

Fremskrittspartiet (1 medlem)

Morten Ovedal