Home>Nyhet>Boligtomt-politikk – ingen skam å snu
Et bilde som inneholder utendørs, grunn, Landkjøretøy, kjøretøy Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Boligtomt-politikk – ingen skam å snu

Leserinnlegg av Endre Ræg Haukelid

Sirdal kommune, under ledelse av Arbeiderpartiet, anerkjenner ingen ansvar for de konsekvenser som oppstår i forbindelse med endret boligtomt-politikk.

For at Knausane Boligfelt skal bli det glansbilde som Arbeiderpartiet og kommuneledelsen gjerne ønsker, brukes det nå rundt 1 million av fellesskapets penger i ekstra dobbelsubsidiering pr tomt.

Det er flott at kommunen har en så sterk økonomi at man kan satse så kraftig og gi så store subsidier til folk som vil etablere seg i det nye kommunale boligfeltet på Tonstad. Men hvorfor ønsker man nå en så skjev forskjellsbehandling ovenfor private aktører og alle andre som ofte ønsker å etablere seg i hjemtraktene eller gårdsbruket i denne langstrakte kommunen? Pristapet på en ny bolig er ofte langt høyere i distriktene enn rundt sentrum.

Kan det ha sammenheng med at dette prosjektet er så viktig for Arbeiderpartiet at den reelle og totale selvkostprisen egentlig ikke spiller noen rolle? Hvorfor skal man ikke snakke høyt om de faktiske kostnadene? Hvorfor forsøkes det å holdes skjult for allmenheten? Hvor er regnestykke?

Det er lett å være enig med AP om at man trolig ikke hadde fått solgt en eneste tomt dersom det var de reelle selvkostprisene som også lå til grunn for utsalgsprisen. Er løsningen da å pøse inn penger i et dårlig økonomisk prosjekt for å få det til å skinne, med lave utsalgspriser?

Annonse

Har man i det hele tatt vurdert hvilke bieffekter dette gir? Kunne man ikke fått langt mer ut av de samme pengene, dersom man hadde fulgt de vedtatte strategiske planene «Realisering av boligbyggingsprosjekter gjennom offentlig/privat samarbeid skal vektlegges som strategi/mulighet.» med et godt samarbeid med næringsaktører og hatt en rettferdig og lik støtte til alle! Som trolig også ville gitt en markant økt bolyst og etableringsmuligheter i hele kommunen.

Siden det nå pågår en prosess angående den juridiske siden av saken, skal vi la juristene og rettsapparatet få vurdere den siden.

Angående den moralske siden ved saken, vil jeg påstå at kommunen og det politiske flertall har opptrådt rimelig råttent ovenfor flere. Om man ikke klarte å se alle sider ved saken når vedtaket i hui og hast ble fattet, er det ingen skam å snu.

Bruk stemmeretten om du ønsker endring.

Godt valg.