Home>Nyhet>Det nye kommunestyret
Et bilde som inneholder logo, symbol, fugl, clip art Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Det nye kommunestyret

Sirdal kommune presenterer det nye kommunestyret slik det fremstår i valgsystemet:

Med forbehold om mindre justeringer som følge av nødvendige korrigeringer som følge av ikke-valgbar listekandidat.

Arbeiderpartiet:                 Jonny Liland

Senterpartiet:                    Thor Jørgen Tjørhom

Høyre                                Isak Liland

Arbeiderpartiet                 Rolv Guddal

Annonse

Kristelig Folkeparti            Rolf Marthon Hompland

Senterpartiet                      Kari Kvæven

Arbeiderpartiet                   Astrid Bjordal Rydland

Høyre                               Terje Moen

Senterpartiet                      Siri Fidjeland

Kristelig Folkeparti            Ingvar Sele

Arbeiderpartiet                  Stein Ivar Sinnes

Venstre                             John Marius Ousdal

Høyre                              Øystein Tjørhom

Arbeiderpartiet                 Siri Ovedal

Senterpartiet                     Kåre Øgård Todnem

Fremskrittspartiet            Morten Ovedal

Arbeiderpartiet                 Andreas Netland

Kristelig Folkeparti            Anne Karin Liland

Senterpartiet                     Andreas Liland