Home>Front>Forebyggende arbeid må styrkes
Et bilde som inneholder person, Menneskeansikt, smil, klær Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet forts.

Forebyggende arbeid må styrkes

Hvis vi ikke styrker det forebyggende arbeidet, med nærpoliti i den nye lokalpolitireformen som skal komme i høst, er jeg redd for at regningen på sikt kan bli langt større for samfunnet, sa Emilie Enger Mehl, justis- og beredskapsminister, da hun besøkte Regionråd Dalane og Sirdal kommune i et møte på Vikeså onsdag.

Med forebyggende arbeid mente Enger Mehl at politikontakten må tilbake, slik den opprinnelig var. De fem lokale ordførerne fra Sirdal, Lund, Sokndal, Egersund og Bjerkreim uttrykte bekymring for tryggheten, sammen med manglende tilstedeværelse av politi, spesielt i helger og på kveldene. Ministeren lovet politikontaktene på plass igjen senest innen 2024.

Nærpolitireformen har redusert antall stillinger i disse fem kommuner fra 30 årsverk til 23. Redusert responstid gjør innbyggerne utrygge. Redusert kapasitet til å følge opp straffesaker, bygge egne saker, gjør at innbyggerne opplever det «fritt fram». Redusert kapasitet til krumtappen i nærpolitireformen, politikontakten, gjør at forebyggende arbeidet ikke blir prioritert.

Foto: Justis- og beredskapsminister, Emilie Enger Mehl.

Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, dress

Automatisk generert beskrivelse

Ministeren hilste på Sirdalsdelegasjonen, Aud Sunniva Fuhr, Isak A Liland og Jonny Liland.

Fem ordførere, fire varaordførere og fem kommunedirektører var til stede på møtet. Alle var enige, i sine innlegg, om at politikontakten med sitt forebyggende arbeid var det viktigste i nærpoliti-reformen. Bare med felles vaktordning, stjeler den 30 prosent av arbeidstiden. Nå er arbeidsdagene kommet i ubalanse med et minimumsnivå.

Annonse

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, mikrofon, klær, person

Automatisk generert beskrivelse

Jonny Liland hadde innlegg under møtet.

Jonny Liland, Sirdal, sa i sitt innlegg at rusmiljøet vokser når ikke politiet kommer. Brann og Redning gjør en kjempeinnsats og de kommer oftest først ved utrykninger. Han syntes ikke utviklingen er god nå.

Lund-ordfører Magnhild Eia viste til at politiet er for langt unna når innbyggerne ringer om husbråk, hasardiøs kjøring, trailere som ikke tar hensyn og E 39 med stygge og tragiske ulykker. Stor belastning for Brann og Redning.

Statsråd takket for informasjonen og ærligheten. Hun var avhengig av tilbakemeldinger. Hun håper den nye lokalpolitireformen vil komme ut styrket for distriktene. Hun nevnte også at det skal komme en ny stortingsmelding om brann og redning til høsten. Dette er jo en kommunal oppgave.

Flere uttrykte bekymring siden antall politiårsverk er så sterkt redusert i en sårbar region, med lange geografiske avstander.

Egersund-ordfører Odd Stangeland sa at en lever i et gjennomsiktig samfunn. Kommer en tidlig tett på, kan mye være reddet. I tillegg er det viktig at politikontakten gjerne har lokalkunnskap og bor i kommunen. Da kan mye være vunnet.

Statsråden delte perspektivet om tilstedeværelse.

Et bilde som inneholder klær, person, gress, himmel

Automatisk generert beskrivelse

Ordførerne sammen med ministeren fra venstre, Odd Stangeland, Jonas Sayed, Magnhild Eia, Emilie Enger Mehl, Kjetil Slettebø og Jonny Liland.