Home>Nyhet>Forklaring til død spurvehauk ?
Et bilde som inneholder fugl, Rovfugl, hauk, falk Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Forklaring til død spurvehauk ?

Fredag kveld fant Aadne Lindø på Tonstad en død spurvehauk ved elvekanten av elva Sira. Lindø opplyser at fuglen ikke hadde noen synlige skader på vinger eller andre steder.

  • Den lå i gresset ved elvekanten, men ikke i elva, så den kan ikke ha druknet, sier Lindø.
  • For noen dager siden hadde vi besøk av muligens samme fugl. Da var den ikke redd og vi kunne komme ganske nær for å ta bilde av den.

Lindø lurer på om noen kan hjelpe med å gi en forklaring på denne hendelsen ? Vedlagt følger bilder av spurvehauken, som Aadne Lindø har tatt.

Et bilde som inneholder gress, utendørs, fugl, hauk

Automatisk generert beskrivelse

På Google kan vi lese om spurvehauken:

Spurvehauk er en rovfugl i haukefamilien. Den forekommer over hele Norge, særlig i skogsområder, men den kan også sees i byer. Spurvehauken er en rovfugl som er spesialisert til å jakte på småfugler. Undersøkelser fra Nederland og Tyskland viser at disse utgjør 98 % av næringsmengden. Artssammensetningen varierer med hva som er tilgjengelig i området, men typiske bytter er troster, gråspurv, Sylvia-sangere, meiser, bokfink og lerker.

Et bilde som inneholder fugl, sommerfugl, utendørs, Nattsommerfugler og sommerfugler

Automatisk generert beskrivelse