Home>Nyhet>Forventninger til nytt kommunestyre
Et bilde som inneholder utendørs, person, Menneskeansikt, klær Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Forventninger til nytt kommunestyre

Leserbrev av

Thomas Hukkelås

Reiselivssjef, VisitSirdal365

For VisitSirdal365(tidl. Sirdalsferie) var dette et viktig valg. Et viktig valg med tanke på hvilken retning kommunen ønsker å sette i forhold til reiselivet de neste fire årene, men også et viktig valg med tanke på det ønsket reiselivet har om samhandling med kommunen. Det finnes mange suksesshistorier innenfor næringslivet i Sirdal, og selv om disse suksesshistoriene skaper både bolyst, arbeidsplasser og skatteinntekter, så må vi jobbe konstant for å kunne levere bedre på lokalsamfunnets forventninger. Og ikke minst, må vi hver dag stå på for å få forutsigbare og langsiktige rammevilkår, slik at både bedrifter og ansatte sikres.

Siden fastboende i Sirdal og gjester ofte «leker på samme lekeplass», så må vi også i større grad se helhetlig på hvordan vi tilrettelegger for en friksjonsfri og samtidig verdiskapende sameksistens som mulig. Lokalsamfunnsutvikling og reisemålsutvikling må derfor forstås og behandles som to sider av samme sak. Her har reiselivet selv et ansvar – men vi har det ikke alene. Sirdal kommune må mer på banen – og for å få det til å skje trenger vi at det gjøres politiske prioriteringer og grep. Får vi på plass en effektiv «destinasjonsledelse» i neste periode, med VisitSirdal365 og Sirdal kommune i tett pardans?

Annonse

VisitSirdal365 har stor tro på at politikerne vil fortsette den gode dialogen som har vært, og at denne videreutvikles i den kommende perioden. Vi ønsker også å takke alle som bruker av sin tid til å innta viktige politiske verv og som bidrar til styringen av lokalsamfunnet de neste fire årene. Vi heier på dere og lover å bidra der vi kan for å skape et godt, trygt og fremoverlent lokalsamfunn.