Home>Nyhet>Grimsby flytter fra Sirdal
Et bilde som inneholder klær, person, Menneskeansikt, mann Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Grimsby flytter fra Sirdal

Av Per Ø. Grimsby, Sirdal Venstre

Av personlige grunner har jeg meldt flytting til Bryne i Klepp kommune. Siden en må være folkeregistrert på valgdagen i den kommunen en stiller til valg i, er jeg ikke lengre valgbar ved kommune- og fylkestingsvalg.

Jeg kommer fortsatt til å være svært engasjert i Sirdalssamfunnet og politikk, og vil bidra gjennom gruppemøter i Sirdal Venstre. Jeg kommer også fortsatt til å bo i Sirdal i perioder, og beholder både jobb og bopel her. Mht politikken ser jeg heller ikke bort fra at sitatet fra en god gammel karakter kan bli gjeldende i en eller annen form en eller annen gang: «I’ll be back».

Sirdal Venstre har satt ekstremt viktige saker på dagsorden både lokalt og nasjonalt. Det gjelder Sirdals fremtid. Venstre er den viktigste garantisten for at vi bevarer vår viktigste merkevare for bosetting/bolyst og næring, nemlig en attraktiv og rik natur. Det er ikke alle pengene i kommunekassa, alle velferdsgodene, alle hyttene som definerer oss.  Det er den ville fjellnaturen med villreinen og et hardt tilstrebet og levende kulturlandskap som definerer Sirdølen. Der ligger stoltheten og sjela i det å være Sirdøl. Det er den viktigste merkevaren for bosetting, bolyst, reiseliv og annen næringsutvikling.

Etter 12 år i politikken kan det uansett være bra og slippe til andre listekandidater med svært gode Venstrefolk. Derfor er det ingen dramatikk i dette. VI har minst like gode,  og trolig bedre representanter, videre på Venstres liste. John Marius Ousdal og Einar Thygesen er henholdsvis på 2. og 3. på lista og rykker opp som nr. 1 og 2 osv.

Annonse