Home>Front>Hadde sjansen – lot den gå fra seg
Et bilde som inneholder klær, person, mann, Menneskeansikt Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet forts.

Hadde sjansen – lot den gå fra seg

Av Leif Sirevåg

Isak A. Liland (h) lanserte seg selv som ordførerkandidat, blant annet, i et stort intervju i avisen Agder før kommunevalget i Sirdal. Tirsdag fikk han tilbud fra Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å bli ordfører for en borgerlig konstellasjon.

Onsdag takket han nei. Han ville heller være parhest med sin slektning, Jonny Liland (ap) som i forrige periode. Kanskje blodet er tjukkere vann og en ordførerkarriere på blåtoppen. Det overrasket mange. Flere Høyre-velgere og andre velgere var svært skuffet over retningsvalget.

Men Ap og H må ha hjelp fra Fremskrittspartiet og Venstre for å få flertall i kommunestyret.

Medvinden for Høyre i landet ga bare en uttelling på 14 flere stemmer i Sirdal. Innbyggerne oppfattet kanskje det nære samarbeidet med Arbeiderpartiet som noe negativt. Det slo negativt ut for Ap, etter den uryddige nominasjonssprossen, hvor veteranene Inge Sigbjørn Biktjørn og Kenneth Åsemoen ble kastet på dør og ikke fikk listeplass.

Annonse

Den oppførselen fikk Arbeiderpartiet merke med en nedgang på 8,7 prosent eller 99 stemmer tapt.

Kommunevalg er en demokratisk prosess som engasjerer og utløser politiske saker som kjøres fram i valgkampen. «Lagoppstillingen» for Ap var et forstyrrende element, sammen med pressen som brukte sin ytringsfrihet til å omtale denne saken. At Arbeiderpartiet og Høyre svarer med å ikke sende pressemelding til Sirdalmedia, bare til avisen Agder, da forhandlingene var slutt torsdag morgen, er et lavmål.

Isak A. Liland skrev i vår på Facebook:

Informasjon og åpenhet er alltid bra, og tar også bort mye usikkerhet over ting som er i arbeid. (Saken gjaldt et samarbeidsmøte med Agder fylkeskommune om drift av fylkesveier).

Lilands uttalelse om åpenhet, gleder mitt hjerte. Den rydder bort mye usikkerhet. Sånn er det imidlertid ikke i Sirdal kommune. Usikkerhet og fryktkultur blant politikere og ansatte råder. Politisk lukkes døren av firkløveret: Jonny Liland, Jonny Lilands slektninger Isak A. Liland (slekt), Rolv Guddal (svoger) og Glenn Oliver Josdal (nevø), som blir enige før møter blir avholdt og satte dagsorden. (Nå er sistnevnte ikke gjenvalgt i kommunestyret.) La oss håpe denne fremgangsmåten er historie.

Ikke forlokkende, verken for politikerne eller pressen, som skal fortelle om vedtak som blir gjort til sirdølene. Sirdalmedia har etterlyst dette før. Mer åpenhet til pressen og at politikerne opptrer som om de er interessert i hele kommunen. Nå dreier det seg altfor mye om bare Tonstad.

Opptakten og tonen etter kommunevalget er ikke bra. Formannskapet skal krympes fra sju til fem representanter. En kan undres om dette gjøres for å straffe Senterpartiet, slik at de ikke får mer enn en representant, mens de ville fått to ved sju medlemmer i formannskapet. Det er uforståelig at antall medlemmer i formannskapet kan sjongleres på denne måten. Forutsigbarhet er mer ryddig.

La slektskap, vennskap og kjennskap ligge. Tenk Sirdal og det beste for innbyggerne og hytteturistene. Bind dalen sammen og se gjerne hvordan deltidsmannskapet i Brann og Redning er sammensveiset, eller Tonstad Idrettslags fotballavdeling eller Bygdekvinnelaget. Det finnes gode eksempler. Nå forventes det at politikerne vil gjøre det samme.

Hvordan Høyre skal takle utfordringene med vindmøller og tomtepriser sammen med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Venstre blir spennende å følge. Utgangspunktet er et stort sprik.

Årets kommunevalg i Norge har vist mye ureint forhandlingsspill etter at resultatene forelå. Velgerne får noe annet enn det de stemte på. Mange sirdøler føler også på dette. Pokertriks av dette slaget, er ikke en god demokratisk prosess. Til neste kommunevalg foreslår vi at partiene forteller på forhånd hvem de vil samarbeide med. Forutsigbarhet setter velgerne pris på. Det bygger opp om troverdighet og tillit mellom politikerne og velgerne. Det bør bli pensum hvordan politikerne opptrer overfor sine velgere.

Arkivfoto: Isak A. Liland (h) fikk tilbud om ordførervervet, men takket nei. Her sammen med Terje Moen (h), Rolv M. Hompland (krf) og Thor Jørgen Tjørhom (sp).