Home>Arkiv>Jobber for treningssenter
Et bilde som inneholder Treningsutstyr, Gym, Vekter, Styrketrening Automatisk generert beskrivelse
Arkiv

Jobber for treningssenter

Leserinnlegg av Thor Jørgen Tjørhom, Senterpartiet 


Senterpartiet er opptatt av at alle innbyggerne skal ha gode tjenester, og i alle livets faser skal føle seg verdsatt og få mulighet til å fylle dagene med meningsfullt innhold.

Vi vet barn og unge får dette både i barnehage og skole, vi har både gode bygg og dyktige ansatte.

Så vil kanskje noen hevde at vi har det meste, naturen, gode turmuligheter, lag, foreninger, fotball og ski. Dette er som oftest organisert aktivitet, er ikke dette da nok?

Vi har nylig fått en fin fotballhall som noen av oss hadde ønsket også skulle ha funksjoner utover dette, og da som flerbrukshall.

Annonse

Kartlegging av barn og unge (folkehelse) som foreligger for kommunene viser at vi kommer relativt godt ut her, men skårer noe dårlig på inaktivitet, og at noen faller utenfor.

Dagens unge blir utsatt for mange utfordringer, press og står overfor vanskelige valg som kan få fatale utfall.

Vi som blir valgt inn som folkevalgte har et særlig ansvar for å skape arena for aktivitet også i fritiden som bidrag til å hindre «utenforskap». Bidra til at vi får «trygge» ungdommer, som møtes på arenaer som er inkluderende.

Vi må i enda større grad forebygge i livets tidlige fase, trygge ungdommen slik at de foretar riktige valg som bidrar til mestring i voksenlivet.

Ungdom er blant annet opptatt av treningssenter, og det vil Senterpartiet arbeide for. Vi må lytte til hva ungdommen er opptatt av, og dette må vi imøtekomme og vurdere ulike tiltak.