Home>Front>Jonny og Isak fortsetter
Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, hals Automatisk generert beskrivelse
Front

Jonny og Isak fortsetter

Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet er enige om et samarbeid etter valget 2023 i Sirdal. Det innebærer at Jonny Liland (Ap) fortsetter som ordfører i Sirdal, skriver avisen Agder som har mottatt en pressemelding fra valget i Sirdal kommune.

Etter samtaler med alle partier, og deretter til dels intense forhandlinger har vi bestemt å fortsette samarbeidet i kommende periode, heter det i en pressemelding som er undertegnet av Jonny Liland (Ap) og Isak Liland (H)

– Resultatet i inneværende periode og kursen som er satt er god og tjener våre innbyggere. Det har vært det viktigste for oss.

Ordfører og varaordfører fortsetter i samme verv, Jonny Liland som ordfører og Isak A. Liland som varaordfører.

– Vi gleder oss til å ta fatt på en ny periode og har store forventninger til hva vi kan få til sammen med et konstruktivt nyvalgt kommunestyre.

Vindkraftsaken har vært en het politisk potet i valgkampen. Isak Liland fra Høyre hadde i vindkraftsaken mer til felles med Senterpartiet og Thor Jørgen Tjørhom, men har likevel valgt å inngå et politisk samarbeid med Arbeiderpartiet og Jonny Liland.

Annonse

Foto: Jonny Liland fortsetter som ordfører.

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, klær, mikrofon

Automatisk generert beskrivelse

Isak Liland fortsetter som varaordfører.

Det er utarbeidet en omfattende valgteknisk samarbeidsavtale mellom partiene i flertallskonstellasjonen. Avtalens hovedpunkter er som følger:

Jonny Liland, Arbeiderpartiet fortsetter som ordfører i perioden 2023-2027

Høyres Isak A. Liland fortsetter som varaordfører i samme periode.

Skulle ordføreren i perioden tre ut av vervet midlertidig eller permanent skal varaordfører velges i denne posisjon, midlertidig eller permanent. Arbeiderpartiet skal da varaordførerposisjonen.

Varaordfører gis utvidet ansvar knyttet til nærings- og reiselivssaker/utvikling.

Formannskapet skal ha 5 representanter og TLM (teknikk, landbruk og miljø) og Levekår syv representanter.

Venstre og Frp inkluderes i samarbeidet, Venstre skal også ha en representant i TLM.

Høyre skal ha leder for utvalg Oppvekst og levekår samt ytterligere en representant. I TLM skal Høyre også ha to representanter.