Home>Front>Lokalt firma satser på solenergi
Et bilde som inneholder klær, person, utendørs, himmel Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Lokalt firma satser på solenergi

Et lokalt firma i Sirdal har blitt etablert i løpet av sommeren. Bedriften skal satse på solenergi og de muligheter som finnes innen dette voksende markedet. Norsk Solkraft AS er firmanavnet som ble registrert i Brønnøysund 8. september.

Solenergi er bare i begynnelsen i det norske markedet. 0,3 TWh er i dag tatt i bruk. Ifølge målsetningene for det norske markedet skal det være 8 TWh innen 2030. Potensialet på utnyttbare takarealer alene er 66 TWh på sikt. Dagens energiproduksjon i Norge er 140 TWh, mesteparten vannprodusert. Vindkraft utgjør omlag 10 TWh.

De fem lokale som har satset på dette soleventyret er Einar Thygesen, Sven Einar Tonstad, Are Meininger Saudland, Trygve Holum og Kjetil Ovedal. I tillegg kommer to fra Oslo-området med Tommy Løvstad som er påtroppende styreleder og Klaus Vogstad som er utviklingsleder.

Norsk Solkraft importerer og distribuerer solpaneler til forskjellig bruk, vekselrettere og annet utstyr. De selger ferdigpakker til andre firmaer. De beregner og tilbyr simuleringsrapporter til kunder, private som kunder innen elektrobransjen. Når du installerer solpanel, gjør vekselretteren at det går fra likestrøm til vekselstrøm.

Foto: Initiativtakerne til Norsk Solkraft fra venstre, Einar Thygesen, Sven Einar Tonstad og Are Meininger Saudland.

Et bilde som inneholder klær, person, innendørs, vegg

Automatisk generert beskrivelse

De fem lokalt ansatte fra venstre , Sven Einar Tonstad, Einar Thygesen, Trygve Holum, Kjetil Ovedal og Are Meininger Saudland. I bakgrunnen solpaneler og de holder på en vekselretter.

Annonse

Panelene monteres på tak og vegger, på hytter, boliger og næringsbygg. Det planlegges også bakkemonterte anlegg. Nå skal de montere 600 solpaneler i Sande, på et skolebygg med 1.200 kvadratmeter.

Solkraft er opptatt av den grønne profilen og omleggingen som er på gang, nasjonalt som internasjonalt. De samarbeider med Enova om støtte der det er mulig. Framtidige strømpriser kommer fram av kalkuleringer og beregninger. De nye solpanelene har en levetid på 30 – 50 år.

Gjennomsnittlig legges det 60-70 kvadratmeter solpanel på hus- og hyttetak. Da koster en typisk pakke opptil 250.000 kroner i investeringer. Det gir en gjennomsnittlig årsproduksjon på 12-13 000 kWh.

Solkonto er populært for de som investerer i denne teknologien. Da «lagrer/sparer» de overskudds-energien i solrike perioder og tar den i bruk vinterstid når det er mindre solproduksjon.

De nyutviklede solpanelene tåler også snø på tak. De er beregnet til å tåle snølaster på inntil 540 kilo pr kvadratmeter. Overflatene er så glatte nå, at snøen vanligvis ikke blir liggende der.

  • Vi ser bare starten på den forventede veksten som vil komme innen solenergien. Du kan bare finne fram kalkulator og regne på strømpriser med nettleier, opp mot de muligheter du har innen denne grønne energisektoren, sier Einar Thygesen. – På kort sikt regner de med å ansette flere medarbeidere. Vi har målsetning om å bli en stor aktør i løpet av få år.