Home>Nyhet>Mange rokkeringer på valglistene
Et bilde som inneholder person, klær, Menneskeansikt, mann Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Mange rokkeringer på valglistene

Ved årets kommunevalg i Sirdal, ble det gjennomført svært mange rokkeringer, i form av slengere og kumuleringer. Sirdølene har vært svært aktive denne gangen og det kan skyldes misnøye med listene eller nominasjonsprosessen. Vi bringer alle partiene, slik at leserne kan se hva som har skjedd.

Astrid Bjordal Rydland (ap) fikk flest slengere med 74 stemmer. Så fulgte Rolv M. Hompland (krf) 68, Kåre Ivar Ovedal (ap) 58, Andreas Netland (ap) 53, Thor Jørgen Tjørhom (sp) 51. Jonny Liland (ap) fikk 31, mens Isak A. Liland (h) oppnådde 29.

Listene leses ved at rangeringen til venstre var opprinnelig listeplass etter nominasjonen, mens rangeringen til høyre er endelig plassering.

Arkivfoto: Isak Liland (h) hadde grunn til å klø seg i hodet etter alle rokkeringer.

Høyre

Et bilde som inneholder tekst, kvittering, nummer, Parallell

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, nummer, Font, kvittering

Automatisk generert beskrivelse

Senterpartiet

Annonse

Et bilde som inneholder tekst, kvittering, nummer, Parallell

Automatisk generert beskrivelse

Arbeiderpartiet

Et bilde som inneholder tekst, kvittering, nummer, skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, nummer, kvittering

Automatisk generert beskrivelse

Fremskrittspartiet

Et bilde som inneholder tekst, kvittering, nummer, line

Automatisk generert beskrivelse

Kristelig Folkeparti

Et bilde som inneholder tekst, kvittering, line, nummer

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst, nummer, kvittering

Automatisk generert beskrivelse

Venstre

Et bilde som inneholder tekst, nummer, kvittering, line

Automatisk generert beskrivelse