Home>Nyhet>Norwegian Alps konkurs
Et bilde som inneholder utendørs, snø, himmel, skisted Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Norwegian Alps konkurs

Styret i Norwegian Alps AS har begjært selskapet konkurs. Det framgår av begjæringen som er sendt til Sør-Rogaland Tingrett i Egersund. Oppbudet er besluttet av styret.

Selskapet skulle drive med kafédrift i Tjørhomfjellet i Sirdal. Det ble ikke noe av kafédriften. Sirdal Skisenteret leide tidligere en del medarbeidere til kiosk- og kafédriften. Dette har opphørt nå, sier Øystein Tjørhom i Skisenteret.

Ved stolheisen og skiutleie vil det nå bli bare en kiosk. I Ålsheia er det derimot planer om at skisenteret skal drive kafédriften der.

Oppbudsbegjæringen oppfyller kravene i konkursloven. Styret har opplyst at den samlede gjelden er på 850.000 kroner, og at selskapets aktiva vesentlig består av diverse driftsløsøre med en samlet anslått verdi på ca. 80.000 kroner.

Selskapet ble etablert i 2019 under navner Fersken AS og var hjemmehørende i Stavanger. I 2020 ble selskapsnavnet endret til Norwegian Alp AS og samtidig ble formålet endret til restaurant- og cateringvirksomhet, rekruttering og formidling av arbeidskraft, produksjon av kaffe og te, og andre produkter/tjenester som naturlig hører til dette.

Advokat Lars Martin Ramsland i Egersund er oppnevnt som bostyrer og krav i boet må meldes bostyrer innen 17. oktober.

Annonse

Foto: Kafédriften i Ålsheia vil sannsynligvis Skisenteret drive selv i kommende sesong.