Home>Nyhet>Nytt sokneråd valgt
Et bilde som inneholder person, klær, bord, innendørs Automatisk generert beskrivelse
Nyhet Nyhet forts.

Nytt sokneråd valgt

Under mandagens kirkevalg til nytt sokneråd og bispedømmeråd, ble det avgitt henholdsvis 186 og 95 papirstemmer i Sirdal kommune.

Ved valg til sokneråd er det tillatt å kumulere kandidater, derfor stemmer ikke avgitte stemmer pr person med antall avgitte stemmesedler. Her følger det nye sokneråd:

  • Svein Arnfinn Hompland, 312 stemmer
  • Bjørg-Hilde Fidjeland, 265 stemmer
  • Arvid Tjørhom, 246 stemmer
  • Sissel Agathe Bø, 244 stemmer
  • Tone Marit Bjørnestad, 235 stemmer
  • Tore Kvæven, 222 stemmer.

Varamedlemmer:

Siri Elisabeth Skagestad (219), Peder Solheim (212), Gunn-Siri Ousdal (211) og Terje Liland (191).

Hanne Fodstad er i dag leder for soknerådet. Hun ønsket ikke gjenvalg. Konstituerende møte for det nye soknerådet blir 25. oktober. Medlemmene tiltrer 1. november.

Til årets kirkevalg i Sirdal var det 1.112 stemme-berettigede over 15 år. Siden dette tallet er mindre enn ved kommunevalget, har det sammenheng med at flere ikke er medlemmer av statskirken. På Sinnes var 293 medlemmer stemme-berettigede.

Annonse

Asbjørn Ousdal leverer sin stemme ved kirkevalget på Sinnes.

Et bilde som inneholder klær, innendørs, Menneskeansikt, person

Automatisk generert beskrivelse

Fra kirkevalgets krets på Sinnes, ser vi fra venstre Are Myhra, Yngve Bjørn Søyland og Bjørg-Hilde Fidjeland.