Home>Nyhet>Vindkraft i Sirdal
Et bilde som inneholder generator, anordning, vindmølle, himmel Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Vindkraft i Sirdal

Leserinnlegg av Jan Egil Øksendal

Under valgdebatten ble vindkraftutbygging i Sirdal debattert i ulike sammenhenger. Alle partier var enige om at bolyst er viktig, både for fastboende og hyttefolk.

Vil bolysten bli redusert hvis det bygges ut vindkraft i områder som er nærliggende til tettsteder og hytteområder? Mye tyder på at svaret er ja.

Vindkraft er en viktig sak i denne valgkampen.

Fortsatt god politisk styring de neste årene må selvfølgelig også vektlegges når stemmen skal avgis.

Tre partier sier tydelig nei til ny vindkraftutbygging i kommunen, Ap, FrP og V.

Annonse

Det er gitt gode begrunnelser for standpunktet.

Høyre ønsker å være avventende. I debatten ble standpunktet begrunnet.

Listetoppen vil bruke en såkalt t-konto til hjelp for å ta endelig standpunkt.

Ut fra tradisjonell bruk av t-konto så dreier det seg om penger og ikke verdier knyttet til eksempelvis bolyst og trivsel. Det siste kan vanskelig måles i penger i denne sammenheng.

Sp og KrF uttrykker at de trenger mer kunnskap og vil vente til etter valget med å flagge sine standpunkter.

Både Bergehei og Skreåheia er områder som kan defineres som urørte områder.

Felles for begge er at de i sterk grad vil være dominerende i landskapet sett fra store deler av Sirdal, fra Oftedal, Haughom / Øksendal, Tonstad og Josdal (Bergehei) og Tjørhom / Sinnesområdet (Skreå).

Kunnskapsbasert fakta om negative forhold som følger med vindkraftanlegg:

  • Støy / larm som med varierende vindretning spres i flere kilometer
  • Blinkende lys
  • Redusert verdi på eiendommer
  • Redusert bolyst /-glede

Norsk Vind ved daglig leder har gått ut med tilbud om strøm til ca 40 øre per kwt til alle husstander i Sirdal og Lund. Det er lik pris som er forventet som markedspris fra 2030 og utover.

Det er absolutt tryggest å fortsette med strømavtale hos et seriøst energiselskap, for eksempel Å Energi.